Boekgegevens
Titel: Nederland, zijne provinciën en koloniën: land en volk beschreven
Auteur: Kuyper, J.
Uitgave: Leeuwarden: Hugo Suringar, 1878
Leeuwarden: Corporatieve Handelsdrukkerij
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-562
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201128
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederland, zijne provinciën en koloniën: land en volk beschreven
Vorige scan Volgende scanScanned page
101
zochte marktplaats en Winschoten volgt daarin op den voet;
bg de plaatsbeschrgving zullen wg nog met menige markt-
plaats kennismaken.
e) Nijverheid. Fabrieken bezit dit gewest niet vele, maar
er werken evenwel enkele takken van nijverheid op eene wgze
die afzonderlijke vermelding verdient; in de eerste plaats de
scheepsbouw in Hoogezand, Veendam en naburige oorden,
die jaarlijks een belangrijk aantal koffen en andere kleine zee-
schepen oplevert, en met de aanverwante bedrgven vrij wat
vertier aanbrengt, al oefent de ontwikkelende stoomvaart er een
nadeeligen invloed op uit; de olieslagerg, de aardappelmeelver-
vaardiging, de wolkammerij, de kalkbranderij en steenbakkerij
zijn mede niet van belang ontbloot, terwijl de hoofdstad een
aantal nijverheidstakken en handwerken ziet bloeien.
§ 89. Groningen met ongeveer 40000 inwoners, draagt den
stempel eener groote stad; niet alleen is zij ruim gebouwd en
met flinke particuliere woningen versierd, maar de winkels en
magazijnen zijn er groot en talrgk; zij is trouwens niet alleen
hoofdstad van een bloeiend gewest, maar de eenige groote
stad uren in den omtrek, derhalve het middelpunt van een
uitgestrekt gebied en door de afgelegen ligging, meer nog
dan andere plaatsen van gelijke grootte, geroepen in veler
behoeften te voorzien; bovendien strekken de havens des win-
ters tot ligplaats van talrgke schepen. Door het Reitdiep en
Damsterdiep wordt een niet onbelangrijke handel met het
buitenland onderhouden, meestal bestaande in uitvoer van de
producten en aanvoer van grondstoffen en steenkolen; het in
aanleg zijnde Groot Scheepvaart-kanaal naar Delfzijl moet
strekken om dien tak van welvaart te bevorderen; de zeer
levendige binnen handel wordt gesteund door de ng verheid
van stad en omliggende plaatsen, welke door goede water- en
landwegen onderling in verbinding staan; onder de fabriekma-
tige werkplaatsen noemen wg: zeepziederijen, eene zoutziederij,
likeurstokergen, bierbrouwergen en azijnfabrieken, een
stoom- en verscheidene windkorenmolens, eene gzergieterg,
eene gasfabriek, eene machinale vlasspinnerg , eene koordfa-
briek , eene loodwitfabriek, olie- en cichoreimolens , gedeel-
telijk met stoomkracht werkende; de ngverheid is dus nog
beperkt, maar neemt steeds toe. Onder de handwerken zgn
goud- en zilversmederij en in de eerste plaats te noemen.