Boekgegevens
Titel: Nederland, zijne provinciën en koloniën: land en volk beschreven
Auteur: Kuyper, J.
Uitgave: Leeuwarden: Hugo Suringar, 1878
Leeuwarden: Corporatieve Handelsdrukkerij
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-562
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201128
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederland, zijne provinciën en koloniën: land en volk beschreven
Vorige scan Volgende scanScanned page
» ,
*
96&
alle strekken om -welvaart, handel, nyverheid en verkeer te
bevorderen.
§ 85. De overtuiging, dat vele burgers van den Staat
zich op eene of andere wijze onderscheiden, door zich jegens
het vaderland bgzonder verdienstelijk te maken, heeft geleid
tot de instelling van ridderorden als: de Orde van den
Nederlands chen Leeuw in drie klassen, met de zin-
spreuk »deugd adelt", ingesteld voor alle burgers, die be-
wgzen gegeven hebben van beproefde vaderlandsliefde, bijzon-
deren ijver en trouw in het volbrengen hunner burgerplichten
of buitengewone bekwaamheden; voor nuttige daden, zelfop-
offering of menschenliefde kan men als Broeder aan die orde
verbonden worden. — De Militaire Willemsorde, met
de zinspreuk: »voormoed, beleid, trouw", wordt uitsluitend
aan militairen toegekend en bestaat iiit vier klassen.
De Luxemburgsche Orde van de Eikenkroon,
door den Koning als Groot-Hertog van Luxemburg tot
belooning van burgerlyke en militaire diensten en van uit-
stekende kunstenaars ingesteld, is verdeeld in vgf klassen..—
Met den Hertog van Nassau heeft de Koning-Groothertog in-
gesteld de Orde van den Gouden Leeuw van het
Huis van Nassau, die mede onder de Luxemburgsche
orden is opgenomen.
De leus van oud-Nederland was steeds »Eendracht
maakt macht", en de zinspreuk van het Rijks wapen luidt
kernachtig »Je maintiendrai", dat is »Ik zal handhaven".
Dat wapen stelt voor een met rood (keel) getongden en ge-
klauwden, met eene koninklijke kroon gesierüen gouden
leeuw op een met gouden blokken bezaaid veld van azuur.
De leeuw heeft in den rechter klauw een gouden zwaard, iu
den linker een bundel zilveren pglen met de gouden punten
naar boven, en door een gouden lint gebonden. Het wapen-
schild is gedekt door de koninklijke kroon en wordt door
twee leeuwen, ook met de koninklijke kroon versierd, vast-
gehouden; daaronder op een wapperend lint het pasgenoemd
devies. Het geheel omhangen met een purperen, met herme-
Ign gevoerden mantel, gedekt door de koninklijke kroon.
Onze eeuwen-oude driekleurvaan, Neer lands vlag, be-
staat uit da horizontaal onder elkander geplaatste banen:
rood, wit en blauw.