Boekgegevens
Titel: Nederland, zijne provinciën en koloniën: land en volk beschreven
Auteur: Kuyper, J.
Uitgave: Leeuwarden: Hugo Suringar, 1878
Leeuwarden: Corporatieve Handelsdrukkerij
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-562
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201128
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederland, zijne provinciën en koloniën: land en volk beschreven
Vorige scan Volgende scanScanned page
V O O 11 W O O 11 J).
Het doel van dezen arbeid ia hoofdzakelgk om de jonge-
lieden , die de middelbare scholen en die van meer uitgebreid
lager onderwijs bezoeken, bekend te maken met de bronnen
van welvaart welke Nederland doen bloeien, en eene beschrij-
ving van ons vaderland te leveren, die in verband staat met de
tegenwoordige richting en eischen van het onderwijs.
Het boekje had veel uitgebreider kunnen worden, vooral de
Koloniën zijn als 't ware slechts geschetst, doch met voordacht
is dit zoo geschied, want de schrijver wilde niemand af-
schrikken om het ter hand te nemen en bestemde het als leid-
draad voor een cursus van één jaar, waarop dan later door
den docent kan worden voortgebouwd, op de wijze en uit
de bronnen welke hy zelf wil kiezen.
Goede kaarten en hulpmiddelen zullen bg het gebruik van
dit boekje noodig zgn, dit behoeft geen betoog; maar de be-
langstellende , die gaarne al wat hier omtrent ons land wordt
medegedeeld grapMsch wenscht voorgesteld te zien, wordt ge-