Boekgegevens
Titel: Nederland, zijne provinciën en koloniën: land en volk beschreven
Auteur: Kuyper, J.
Uitgave: Leeuwarden: Hugo Suringar, 1878
Leeuwarden: Corporatieve Handelsdrukkerij
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-562
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201128
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederland, zijne provinciën en koloniën: land en volk beschreven
Vorige scan Volgende scanScanned page
93
marine 22 schepen met 1880 koppen; auxiliair eskader: 4
schepen met 800 koppen; —voor West^Indië 2 schepen met
192 koppen; te zamen 46 vaartuigen met 5796 koppen.
De levende strydkrachten worden gesteund door pas-
sieve weermiddelen, te zamen vormende het vestingstelsel
van het Rijk, dat volgens de Wet van 18 April 1874 omvat:
a. de Nieuwe Hollandsche Waterlinie, van de
Zuiderzee langs Utrecht tot de Lek, van de Lek tot
de Merwede en door het Land van Altena tot de Nieuwe
Merwede. Hierin, behalve tal van forten, de bevestigde
plaatsen Naarden, Muiden, Weesp, Nieuwersluis,
G O r i n c h e m en W o u d r i c h e m ;
è. de stelliug van de Geldersche Vallei met die in
de Ne der-B et uwe als voorpoststelling der eerstgenoemde;
c. de stelling van 't Hollandsch Diep en Volkerak.
Hierin, behalve de forten en posten, de vesting Willemstad;
d. de stelling van de monden der Maas en van het
Haringvliet. Hierin, behalve de forten en posten, de ves-
tingen Hellevoetsluis en Brielle;
e. de stelling van den Helder;
ƒ. de werken tot dekking van rivierovergangen en opname
van troepen aan IJsel, Waal en ilaas. Bij Zwolle,
Zutfen, Doesborgh, Westervoort—Pannerden,
Nijmegen, Crèvecoeur en Zalt-Bommel;
(7. de stelling van Amsterdam, strekkende van de
Noordzee bij IJ m u i d e n tot aan Zuiderzee en Nieuwe
Hollandsche Waterlinie;
A. de Zuider Waterlinie, van de Maas boven St.
An dries tot den Amfer beneden Geertruidenberg;
i. de werken aan de W esterscheid e. Hiertoe behoo-
ren het bevestigd Terneuzen en het fort Ellewoutsdijk
De verdedigingswerken van dit vestingstelsel worden mee-
rendeels gesteund door uitgebreide inundatiën.
B. Godsdienst, onderwijs, wetenschappen.
§ 79. Ter beoordeeling van den trap van ontwikkeling dien
een volk bereikt heeft, dient men bekend te zijn met den
godsdienstigen toestand; immers niet overal wordt God
op dezelfde wijze vereerd en zelfs gelooft de helft des menschdoms
aan meerdere goden. In Nederland zijn alleen 7?!o«o;/ie?sten,
aanbidders van één God, en de groote meerderheid is den Chris-