Boekgegevens
Titel: Lagerwey's Aardrijkskunde van Nederland en zijne overzeesche bezittingen
Auteur: Lagerwey, J.
Uitgave: Amsterdam: C.L. Brinkman, 1871
4e, verb. en verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5790
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201119
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Nederlandse koloniën, Nederland, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Lagerwey's Aardrijkskunde van Nederland en zijne overzeesche bezittingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
93
Eilanden. Schouwen en Duiveland, Tholen, Walcheren, St.
Joostland, Noord-Beveland, Zuid-Beveland en Wolfaartsdijk,
St. Philipsland is in 1858 en Zuid-Beveland in 1869 met Noord-
Brabant verbonden.
Verdeeling. Zeeland telt 113 gemeenten. Voor de Rechter-
lijke macht zijn er 3 Arrondissementen: Middel-
burg, Goes en Zierikzee, die te zamen 8 kantons uit-
maken. De Provinciale Staten zijn 42 in getal. Voor de
Nationale Militie zijn er 72 kantons, voor het lager
Onderwijs 6 districten.
Het arrondissement Middelburg bevat: Walcheren met
St. Joostland, Zeeuwsch- (vroeger Staats-Vlaanderen) be-
westen den Braakman: het land van Sluis, het land van
Cadzand.
Het arrondissement Goes bevat: Noord-, Zuid- en Oost-
Beveland, Wolfaartsdijk, Zeeuwsch-Vlaanderen, beoosten
den Braakman: het Hulster-, Axeler-, Asseneeder- en
Boechouter-Ambacht.
Het arrondissement Zierikzee: Schouwen, Duiveland,
Tholen en St. Philipsland.
Voorname plaatsen.
Op het eiland Walcheren:
Middelburg,* hoofdplaats der provincie, heeft 16.201 in-
woners. De Ned. handelmaatschappij heeft hier een depót
van koffie, suikeren tin. Verder zijn hier: een gymnasium,
eene hoogere burgerschool, Clinische school, eene burger-
avondschool en de Zeeuwsche Maatsch. voor wetenschappen.
Bezienswaardig zijn :
de Nieuwe Kerk in Byzantijnschen stijl, met een goed
orgel en schoonen predikstoel, het praalgraf van J. en C.
Evertsen en gedenkteekens van graaf Willem II en Flo-
ris de Voogd — de Koorkerk met grafschriften voor Ju-
nius en den kapitein Jan Pietersen — de Oostkerk met
fraaien koepel en wit gepolijst houten predikstoel — het
Stadhuis, de voorgevel prijkt met de beelden van 25 gra-
ven en gravinnen van Zeeland — de Abdij met de "Middel-
burgsche tapijten" — de Abdijtoren "lange Jan." — In het
Zeeuwsche Museum is nog het wiel, waaraan de Ruyter
heeft gedraaid en een planetarium — een gedenkteeken van
den dichter Jacob Cats, die van 1602—1623 hier woonde.
Hier zijn geboren:
de gouverneur generaal Reinier de Klerk, 1710 t 1780.
„ staatsman Arnoud van Gitters, 1633 -j- 1696.
„ raadpensionaris Laurens Pieter van de Spiegel, 1737
t 1800.