Boekgegevens
Titel: Lagerwey's Aardrijkskunde van Nederland en zijne overzeesche bezittingen
Auteur: Lagerwey, J.
Uitgave: Amsterdam: C.L. Brinkman, 1871
4e, verb. en verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5790
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201119
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Nederlandse koloniën, Nederland, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Lagerwey's Aardrijkskunde van Nederland en zijne overzeesche bezittingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
92
Zeeland bestaat thans uit ongeveer 400 polders en heeft de
tegenwoordige gedaante verkregen door de aanslibbing der
Schelde; de daardoor ontstane schorren heeft men door in-
dijking voor wegspoeling en overstrooming beveiligd. Dit had
evenwel ten gevolge, dat vele plaatsen, die vroeger zeehan-
del dreven, nu daartoe geheel ongeschikt zijn geworden.
Voortbrengselen. Uit het dierenrijk: paarden, runderen,
schapen; vogels, doch de jacht op waterwild levert niet veel
op; voordeelig is het zoeken van eieren der zeevogels op
Schouwen; kabeljauw, schel visch, tong, schol, tarbot, ansjo-
vis; garnalen, oesters, mosselen. Uit het plantenrijk, tarwe,
meekrap, gerst, vlas, boonen, aardappelen, haver, koolzaad,
rogge, erwten, ooft.
Bevolking. Ueze bedraagt 179.298 inwoners, dat is op elke
□ mijl 5.940.
Middelen van bestaan. Het hoofdbestaanmiddel is landbouw,
daarop volgt de veeteelt en de visscherij, handel en
fabrieknijverheid. De gezamenlijke opbrengst der boven-
genoemde landbouwproducten wordt op 18 ä 20 millioen
gulden geschat. De visscherij binnengaats wordt uitgeoefend
door Arnemuiden, Bruinisse en Glinge en bestaat uit oester-,
garnalen- en mosselvisscherij; de laatste vooral te St. Philips-
land. De visscherij buitengaats beteekent niet veel. De han-
del wordt door Middelburg, Vlissingen en Zierikzee gedreven.
Onder de takken van fabrieksnijverheid staan boven aan de
calicotsfabrieken te Middelburg, Domburg, Arnemuidên, Veere,
Vlissingen, West-Kapelle en Zierikzee, en de meestoven; in
44 gemeenten zijn er 76.
Zee. De Noordzee.
Wateren en Rivieren. Deze zijn reeds vroeger opgegeven, zie
bladz. 18 en 19.
Hierbij zijn nog te voegen: het Zwin van Sluis tot de Zee;
het kanaal van Welzinge en het Arnemuidsche gat,
een inham in Zuid-Beveland.
Kanalen. Het kanaal van ter Neuzen gaat van ter Neu-
zen naar Sas van Gent en van hier naar Gent. Een zijtak loopt
naar Axel.
De Passa-Geule verbindt den Braakman met het Zwin.
De Lapschuursche Vaart loopt langs de grenzen van
West- en Zeeuwsch-Vlaanderen naar het Zwin.
De haven van Middelburg verbindt Middelburg met het
Veersche gat. (1817).
De haven van Goes verbindt Goes met de Ooster-Schelde.
De haven van Zierikzee verbindt Zierikzee met de Ooster-
Schelde.