Boekgegevens
Titel: Lagerwey's Aardrijkskunde van Nederland en zijne overzeesche bezittingen
Auteur: Lagerwey, J.
Uitgave: Amsterdam: C.L. Brinkman, 1871
4e, verb. en verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5790
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201119
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Nederlandse koloniën, Nederland, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Lagerwey's Aardrijkskunde van Nederland en zijne overzeesche bezittingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
84
welfd met bogen, die op 56 arduinen pilaren rusten, heeft
een marmeren predikstoel, gouden schotels, schenkkannen
en doopvont, een monument voor den zeeschilder J. Scho-
tel — de Augustijnerkerk met het graf van Jonker Pbans
van Brederode — het Stadhuis — de Kolveniersdoelen —
het Standbeeld voor Ary Scheffer — het Museum van Schil-
derijen. — In de nabijheid is de ruïne van het Huis-te-Merwede.
Hier zijn geboren:
de staatsman Cornelis de Wit, 1623 f 1672.
„ staatsman Johan de Wit, 1625 f 1672.
„ zeeheld Bieter Melvill, 1743 f 1826.
„ schilder Ferdinand Bol, 1611 f 1681.
„ „ Albert Cdyp, 1605 f 1683.
„ „ Ary Scheffer, 1795 f 1859.
„ graveur Jacobus Houbraken, 1698 f 1780.
„ dichter Daniël Jonctijs, 1600 f 1654.
„ „ Jeremias de Dekker, 1609 f 1666.
„ letterkundige Jacobus Hendrik Hooft, 1756 f 1843,
„ geschiedschrijver Matthijs van Balen, 1611 f 1691.
„ „ Adeiaan Kluit, 1735 f 1807.
„ aardrijkskundige François Valentin, 17e eeuw.
„ opvoedkundige Josue Teissêdre l'Ange, 1771 f 1853.
Aan de Nieuwe Maas:
Rotterdam *, met 121.027 inwoners, heeft tegenwoordig
een uitgebreider goederenhandel en meer scheepvaart dan
Amsterdam ; vooral de stoomvaart is er veel belangrijker.
Zij drijft handel met alle landen der wereld en staat in
dagelijksche verbinding met Engeland en Duitschland. Jaar-
Igks komen ruim 1000 zeestoombooten uit Groot-Britannië,
Frankrijk, de Middellandsche zee. Hamburg, Noorwegen,
de Oostzee en Noord-Amerika, met welk laatstgenoemde
land men eene stoompaketvaart tracht tot stand te bren-
gen. Er zijn vele fabrieken, waaronder: branderijen, ijzer-
en loodgieterijen, suikerraffinaderijen en houtzaagmolens,
de Koninklijke stoombootmaatschappij te Fijenoord, scheeps-
timmerwerven, lijnbanen enz.
Inrichtingen voor wetenschap en kunst : de Erasmiaansche
school, de zeevaart-, bouw- en geneeskundige school, eene
hoogere burgerschool met 5-jarigen cursus, het doofstommen
instituut, de academie van beeldende kunsten en technische
wetenschappen.
Bezienswaardig zijn:
De breede en diepe grachten, havens genaamd — het Stad-
huis — het Prinsenhof — het Entrepot — het Yachtclubge-
bouw — het Zeemanshuis — het Paleis van Justitie — het