Boekgegevens
Titel: Lagerwey's Aardrijkskunde van Nederland en zijne overzeesche bezittingen
Auteur: Lagerwey, J.
Uitgave: Amsterdam: C.L. Brinkman, 1871
4e, verb. en verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5790
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201119
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Nederlandse koloniën, Nederland, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Lagerwey's Aardrijkskunde van Nederland en zijne overzeesche bezittingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
72
Bovencarspel,
Grootebroek,
Hoogcarspel,
West woud,
Ooster- enWester-
Blokker,
zjjn welvarende dorpen, tusschen
Enkhuizen eu Hoorn gelegen en de
Streek genoemd. Te Westwoud
is het Heidensch kerkje, waarin in
de 15e eeuw de Zigeuners woonden.
Schellinkhout met de Steenenkamer, eene vroegere sterkte.
Hoorn met veel handel in vee en eenige fabrieken. Het
heeft een Gymnasium en eene hoogere burgerschool.
Bezienswaardig zijn:
het Stadhuis met portret van de Edyter en de schilderij
voorstellende den slag op de Zuiderzee — de Westerpoort,
die aan Lambeht Melisz. herinnert — het kustlicht.
Hier zijn geboren:
de gouv.-gen. Jan Pietersz. Koen, 158 7 f 1629.
„ zeeheld Jan Haring, t 1573.
„ „ Jan Cornelus Meppel, f 1669.
„ zeevaarder Willem Schouten, f 1625.
„ „ Willem Ysbrand.sz. Bontekoe, 1655.
„ letterkundige Hadrianüs Junius, 1511 f 1575.
Oosthuizen, aan de N. W. zijde van den Beemster met
eene fraaie graftombe van de heeren dier plaats en een
aanzienlijken handel in kaas.
Edam * is een welvarend plaatsje, met handel in hout en
kaas; het heeft eene groote lijnbaan en eenige scheepstim-
merwerven.
Bezienswaardig zijn:
de Groote of St. Nicolaaskerk; het Prinsenhof met af-
beeldingen van de "zeemeermin," van Pieter Langbaard,
Jan Claasz. Clees, die 230 kilogram woog en van Trijntje
CoRNELisz. Kever , die 9 voet en 3 duim lang was.
Hier is het eerste departement der Maatschappij tot Nut
van 't Algemeen opgericht.
Tot Edam behoort het visschersdorp Volendam.
Monnikendam. * De bewoners bestaan van de ansjovis-
vangst, den kaashandel en de bokkiugrookerijen en ansjo-
viszouterijen (17). In de kerk is een gedenkteeken voor
Jan Nieuwenhuizen.
Hier is geboren: Cornelis Dirksz., die den slag op de
Zuiderzee won.
Diemer- of Watergraafsmeer. Hier is de dichter Pie-
ter Nieuwland geb., 1764 f 1794. Hier is de tuinbouw-
kundige school Linnaeus.
Muiden, ■)• aan den mond van de Vecht, met eene zout-
keet, ansjoviszouterij enz.