Boekgegevens
Titel: Lagerwey's Aardrijkskunde van Nederland en zijne overzeesche bezittingen
Auteur: Lagerwey, J.
Uitgave: Amsterdam: C.L. Brinkman, 1871
4e, verb. en verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5790
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201119
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Nederlandse koloniën, Nederland, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Lagerwey's Aardrijkskunde van Nederland en zijne overzeesche bezittingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
68
de schilder Karel du Jardin, 1635 1678.
„ „ Willem van der Velde, 1633 f 1707.
„ schilder Cornelis Troost, 1697 f 1750.
„ „ Cornelis Kruseman, 1796 f 1857.
„ dichter Hendrik Laurens Spiegel, 1549 f 1612.
„ „ Dirk Volkertsz Coornhert, 1522 f 1590.
„ „ Eoemer Visser, 1547 f 1625.
„ ,, Pieter Cornelisz. Hooft, 1581 f 1647.
„ „ Gerard Brandt, 1626 f 1685.
„ „ Sybrand Feitema, 1694 f 1758.
„ „ NicoirAAS Simon van Winter, 1718 f 1795.
„ „ Willem Bilderdijk, 1756 f 1831.
„ dichteres Anna Visscher, 1584 f 1651.
„ „ Maria Visser (Tesselschade) , 1594 f 1649."
„ „ Lucretia Wilhelmina van Merken, 1722 f 1789.
„ schrijfster Agatha Deken, 1741 f 1804.
„ godgeleerde Simom Episcopius, 1583 f 1643.
„ wijsgeer Barücii Spinosa, 1633 f 1677.
„ Ned. taalk. Lambert ten Kate, 1674 f 1732.
,, „ „ Balthazar Huydecoper, 1695 f 1778.
„ „ „ Matthijs Siegenbeek, 1774 f 1854.
„ geschiedschrijver Jan Wagenaar, 1700 f 1773.
„ „ Joannes Pieter Arend, 1796 f 1855.
„ aardrijkskundige Joan Blaeu; 1598 f 1673.
„ ontleedkundige Johannes Swammerdam , 1637 f 1680.
de graveur en dichter Jan Luiken, 1649 f 1712.
„ toonkunstenaar Johannes Bernhardus van Bree , 1801 f
1857.
Ouderkerk met eene buskruitfabriek, landbouw en veenderijen.
Amstelveen of Nieuwer-Amstel is eene uitgebreide ge-
meente met tuinbouw, veenderijen en eenige fabrieken.
Aan het S p a a r n e :
Haarlem * is de hoofdplaats der provincie met 30.887 in-
woners. Deze plaats was vroeger de aanzienlijkste stad van
Holland, en bloeiende door zijne bierbrouwerijen en lin-
nenweverijen. Fransche uitgewekenen, na de herroeping
van het Edict van Nantes, brachten er de zijdeweverij, en
Belgische uitgewekenen na 1830 de katoenweverij en druk-
kerij. De boekdrukkerijen zijn hier van groote beteekenis.
In de omstreken bloeit de bloementeelt zeer.
Nuttige inrichtingen zijn:
de kweekschool voor onderwijzers — de hoogere burger-
school voor jongens en de middelbare school voor meisjes, de_
burgeravondschool — de Hollandsche maatschappij van weten-
schappen — Nederlandsche maatschappij voor nijverheid.