Boekgegevens
Titel: Lagerwey's Aardrijkskunde van Nederland en zijne overzeesche bezittingen
Auteur: Lagerwey, J.
Uitgave: Amsterdam: C.L. Brinkman, 1871
4e, verb. en verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5790
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201119
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Nederlandse koloniën, Nederland, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Lagerwey's Aardrijkskunde van Nederland en zijne overzeesche bezittingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
64
Behalve de drooggemaakte meren en plassen, als : de Beem-
ster , de Purmer, de Schermer, de Diemermeer, de Zijpe en het
Haarlemmermeer (18000 bunders), vindt men er ook vele aan
de zee ontwoekerde polders, als de Amia-Paulownapolder, de
Wieringerwaard, de Waard- en Groetpolders enz.; met de
kanaalgraving van Holland op zijn Smalst, staat de indijking
van het IJ in verband.
In de Blinkert verheflen de duinen zich tot 60 M. hoogte.
Voortbrengselen. Uit het dierenrijk: paarden, hoornvee,
schapen, vooral op Texel en in 't Gooi, varkens, geiten;
eenden, ganzen, hoenders, zangvogels; hazen en konynen in
de duinen; zee- en riviervisch; oesters; bijen. Uit het plan-
tenr^'k: boekweit, meekrap, vlas, hennep en beetwortelen
in deu Haarlemmermeerpolder, tarwe in het Gooi, ooit,
moesgroenten in de Beemster en de Streek, rogge, ba-
ver, gerst, aardappelen, oliezaden, mosterdzaad, erwten en
booneu, vruchten, riet en houtgewas; bloembollen in de om-
streken van Haarlem. Euim Vio gedeelte van den grond is
woest. Uit het delfstoffenrijk: turf en zand.
Bevolking. Deze provincie heeft 585.926 inwoners. De volks-
dicht hei d bedraagt 12034 per □ geogr. mijl.
Middelen van bestaan. Handel, zeevaart, visscherij,
veeteelt, landbouw en fabriekwezen zijn de hoofd-
middelen van bestaan. De handel wordt voornamelijk door
Amsterdam (311 schepen), Zaandam (35), Alkmaar en Edam
(7) gedreven, en bepaalt zich zoowel bij in- als uitvoer. Ha-
venplaatsen zijn, Amsterdam, Nieuwe Diep , Edam, Hoorn,
Medemblik. De visscherij op de Zuider-zee wordt door Mon-
nikendam , Enkhuizen, Hoorn en Huizen, die buitengaats door
Edam, Egmond, Helder, Zandvoort, CJrk alleen met 160
schepen; te zamen met 360 vaartuigen uitgeoefend. Enk-
huizen zendt 13 schepen ter haringvangst. Op de zeedorpen
vindt menigeen zijn bestaan in de schelpvisscherij en
wier maaier ij. De veehouderijen schapenteelt, strekken
velen tot onderhoud; boter en kaas worden naar alle oorden
uitgevoerd; het Hollandsche vee is in Engeland zeer gezocht.
De akkerbouw is in goeden toestand en langzamerhand
worden er vele verbeteringen in de bebouwing van den grond,
de wijze van bemesting en de landbouwwerktuigen aange-
bracht. Het fabriekwezen bloeit te Amsterdam, vooral
de diamantslijperijen, de meubelfabrieken, scheepstimmerwer-
ven, suikerraffinaderijen, molens, Haarlem met linnenbleeke-
rijen, weverijen en zijdefabrieken, Zaandam met houtzaag-
olie-, en pelmolens. Hoorn met goudsmederijen.
Wateren. De Zuider-zee, het IJ met de droogte het Pam-