Boekgegevens
Titel: Lagerwey's Aardrijkskunde van Nederland en zijne overzeesche bezittingen
Auteur: Lagerwey, J.
Uitgave: Amsterdam: C.L. Brinkman, 1871
4e, verb. en verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5790
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201119
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Nederlandse koloniën, Nederland, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Lagerwey's Aardrijkskunde van Nederland en zijne overzeesche bezittingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
59
Provinciale Staten bestaan uit 41 leden. Voor de Na-
tionale Militie zijn er 8 kantons, voor het Onderwijs
5 districten.
De bestanddeelen dezer provincie zijn: het Overkwartier,
het Eemland, het Nederkwartier, het Land van Montfoort,
de Baronnie van IJselstein en een deel van Amstelland.
Voorname Plaatsen.
Aan den Ouden Egn:
Utrecht* de hoofdplaats, heeft 60.428 inwoners —- schoone
wandelplaatsen: de Maliebaan, de Bolwerken. — Door eene
rij forten omgeven, maakt de stad het centraalpunt van
de zoogenaamde [Jtrechtsche linie ter verdediging van Am-
sterdam uit. Men vindt er verscheidene fabrieken, een druk-
ken handel in turf, steenkolen, granen, sigaren, chemicaliën,
steenen enz.
Opmerkenswaardig zijn er:
de Domkerk, met de graven van prinses Am alia van Solms
en den adm. W. J. baron van Gent — de Jacobskerk, met
een gedenkteeken voor H. Duifhuis — de St. Nicolaaskerk,
met een monument voor J. Bellamy —de Domtoren, 110
M. hoog — 5 groote pleinen, waaronder het Vreeburg —
het voormalige Paleis van Lodewijk Napoleon — het Stad-
huis , met vele oudheden — de Willemskazerne — het Paus-
huis, door Aüriaan Floriszoon, later Paus Adriaan VI,
gesticht — het Rijks Hospitaal (Duitsche Huis) — de Hoo-
geschool, in 1636 gesticht — de Rijks-Munt — de Rijks-
Veeartsenij-school — eene Rijks hoogere burgerschool met
5-jarigen cursus, eene burger dag- en avondschool, — het
kabinet van Landbouwwerktuigen — een gymnasium —
verschillende genootschappen — Gedenkteeken voor den zee-
held Koopman en den kanselredenaar Abr. des Amorie van
der Hoeven.
In Utrecht is het Kapittel der Duitsche Orde; Balije van
Utrecht, dat in 1811 was opgeheven, maar in 1815 hersteld
is. Daar het voormalige Kapittelhuis tot Rijks-Hospitaal is
ingerigt geworden, vergaderen de leden der Orde (die minstens
een 200jarigen ouden adeldom moeten bezitten) in de voor-
malige St. Paulus-abdij. Het kapittel bezit rijke landgoederen.
Hier zijn geboren:
paus Adriaan VI, 1459 f 1538,
de staatsman Anton Reinhart Palck, 1776 f 1843.
de zeeheld Willem Jozef Baron van Gent, f 1672,
de zeevaarder Olivier van Noordt.
de schilder Jan Both, 1610 f 1650,
de glasschilder Dirk van Zijl.