Boekgegevens
Titel: Lagerwey's Aardrijkskunde van Nederland en zijne overzeesche bezittingen
Auteur: Lagerwey, J.
Uitgave: Amsterdam: C.L. Brinkman, 1871
4e, verb. en verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5790
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201119
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Nederlandse koloniën, Nederland, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Lagerwey's Aardrijkskunde van Nederland en zijne overzeesche bezittingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
58
appelen , oliezaden, vlas, hennep, tabak, (bij Ehenen en Amers-
foort) beuken- en dennenhout, ooft en tuinvruchten. Uit het
delfstoffenrijk: turf en leem voor de steen- en panne-
bakkerijen.
Bevolking. Deze provincie telt 176.802 inwoners. De yolks-
dichtheid bedraagt 7.072 per □ geogr. mijl.
Middelen van bestaan. Landbouw, vee-, bijen- en hout-
teelt maken de hoofdbezigheid van den landelijken stand uit.
Handel wordt vooral door Utrecht gedreven, dat door zijne
ligging daarvoor zoo uitnemend geschikt is. Het fabrieks-
wezen bloeit op sommige plaatsen. In 8 gemeenten vindt
men 39 stoomwerktuigen. Men heeft voorts ijzer- en koper-
gieterijen, tapijt-, sigaren- en linnenfabrieken en steen- en
tegelbakkerijen, vooral langs de Vecht en den Vaartschen
Rijn; 23 gemeenten bestaan voornamelijk door de veenderij.
Wateren. De Zuiderzee.
Meren. Het Egel- en het Abcoudermeer.
Rivieren. De Kgn (Oude, Kromme), Vecht en Lek
zjjn reeds behandeld. Zie bladz. 18 en 19.
De E e m ontstaat uit de vereeniging der Luntersche-, Bar-
neveldsche en Modderbeken, die op de Veluwe ontspringen;
zij loopt voorbij Amersfoort en valt beneden Eemnes-buiten
in de Zuiderzee.
De Grift of Grebbe ontstaat ten O. van Rhenen in de
veenen, loopt voorbij Veenendaal, vereenigt zich met de Lun-
tersche beek en valt in den Rijn.
De Kromme Mgdrecht komt bij Achthoven uit de vee-
nen, maakt scheiding tusschen Utrecht en Zuid-Holland en
vloeit met de D r e c h t te zamen om dan den Am s t e 1 te vormen.
De A a ontspringt bij Breukelen, ontvangt te Nieuwer-
Ter-Aa den naam Angstel of Kromme Amstel,
neemt bij Loenersloot den Rechter-Angstel op, zet
bij Abcoude het Gein af, stort zich in het Abcouder-
meer, verlaat dit onder den naam van Holendrecht,
scheidt Noord-Holland van Utrecht, heet vervolgens B u 1 -
Ie wijk en valt in den Amstel.
De IJ s e 1, zie in Zuid-Holland.
Kanalen. De Vaartsche Rijn van Vreeswijk naar Utrecht
(1373).
De Bij Ie veld langs Harmeien en Wilnis naar den Amstel
(1413).
De Biltsche Grift van Zeist naar Utrecht.
Verdeeling. Utrecht bevat 72 gemeenten. Het is voor de
Rechterlijke macht verdeeld in 2 arrondissementen:
Utrecht en Amersfoort, die 7 kantons bevatten. De