Boekgegevens
Titel: Lagerwey's Aardrijkskunde van Nederland en zijne overzeesche bezittingen
Auteur: Lagerwey, J.
Uitgave: Amsterdam: C.L. Brinkman, 1871
4e, verb. en verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5790
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201119
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Nederlandse koloniën, Nederland, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Lagerwey's Aardrijkskunde van Nederland en zijne overzeesche bezittingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
52
jarigen cursus, eene burger-avondschool, kweekschool voor
onderwijzeressen — een gymnasium.
Bezienswaardig zijn:
De Groote of St. Eusebius kerk, met carillon en 51 M.
hoogen toren en graftombe van Karel van Gelder — het
Duivelshuis (stadhuis), door Maarten van Rossum gesticht —
het Gouvernementsgebouw — het Paleis van Justitie — het
Stationsgebouw — de Boekerij — Musis Sacrum — de nieuwe
Schouwburg — Arnhem bezit eenige fabrieken en veel door-
voerhandel naar Duitschland.
Hier zijn geboren:
graaf Willem Prederik , 1613 f 1664,
de zeeheld Gilles Schey , 1744 f 1703,
de regtsgel. Jonas Daniël Meijer, 1780 f 1834.
Huisen t, in de Betuwe, met veel landbouw en veeteelt.
Wageningen*, met den Wageningschen berg — tabaksteelt.
Ede, groot dorp in eene bijzonder aangename ligging, in welks
nabijheid de Paaschberg, een heuvel, op welks hoogsten top in
1833 een gedenkteeken is opgericht voor A. M. Moens.
Aan de Lek:
Beusichem, een dorp met een veer over de Lek, beroemde
paardenmarkt. Hier is Jan van Eenesse verdronken (1304).
Culemborg *, met een R. K. Seminarium — de Barbara
kerk met de graven der heeren van Culemborg; — men heeft
er eene zeer groote distilleerderij, glasblazerij, groentedro-
gerij , stoelen- en klompenmakerijen en veel handel. De
spoorwegbrug over de Lek is een der grootste bouwwerken van
dien aard.
Hier is de gouv.-gen. Antonie van Diemen geboren.
Aan de Waal:
Nijmegen*, op 5 heuvelen gebouwd, is eene der oudste
steden van ons land en heeft eene gierbrug over de Waal.
Bezienswaardig zijn :
het Valkhof, een Paleis van Karel den Grooten, thans
gesloopt, met twee Heidensche kapellen — het Belve-
dère — de Groote of St. Stevenskerk met een fraai orgel,
de tombe van Maarten Schenk en van Anna Catharina
van Bourbon — het oude Stadhuis, met eenige beelden van
Duitsche Keizers; het zwaard waarmede de graven van
Egmond en Hoorne zijn onthoofd, en eene schilderij voor-
stellende het bekende Nijmeegsche raadsel — het Museum
van oudheden.
Hier zijn geboren:
keizer Hendrik VI, 1165 f 1197,
de zeeheld IsaSc Sweers, 1622 f 1673,