Boekgegevens
Titel: Lagerwey's Aardrijkskunde van Nederland en zijne overzeesche bezittingen
Auteur: Lagerwey, J.
Uitgave: Amsterdam: C.L. Brinkman, 1871
4e, verb. en verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5790
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201119
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Nederlandse koloniën, Nederland, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Lagerwey's Aardrijkskunde van Nederland en zijne overzeesche bezittingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
45
met het Friesche diep en valt in de R e g g e.
DeSteenwijkerAa komt uit Drenthe, heet daar W a s-
perveender Aa, gaat voorbij Frederiksoord, neemt den
naam van Steenwijker- ofNieuwediep aan en valt
bij Blokzijl in de Zuiderzee.
Kanalen. De Willemsvaart verbindt het Zwarte
water met den IJsel.
De Dedemsvaart (1809) begint bij Ane en eindigt bij
Hasselt; zij verbindt de Boven-Vecht met het Zwarte water.
Het Lichtmiskanaal verbindt de Dedemsvaart met de
Vecht.
De Nieuwe Vecht verbindt de Vecht met Zwolle.
Het D e Venter-Raait e kanaal, gaat over beide plaat-
sen , en valt in
Het Zwolsch-Almelo sche kanaal, van Zwolle naar
Almelo, dat wederom gemeenschap heeft met
Het Coevorder-Almelosche k a n a a 1, van Almelo over
Hardenberg naar Coevorden.
De A renberg er-gracht van Zwartsluis naar het Giet-
hoornsche meer.
Het Meppeler-diep van Meppel naar Zwartsluis.
Eilanden. Het Kampereiland en Schokland.
Verdeeling. Overijsel bevat 61 gemeenten. Voor de Rech-
terlijke macht wordt deze provincie verdeeld in drie arron-
dissementen: Zwolle, Deventer en Almelo, die
13 kantons bevatten. De ProvincialeStaten tellen
47 leden. Voor de Nationale Militie zijn er 14 kan-
tons ; voor het Onderwijs 7 schooldistricten.
Vroeger onderscheidde men drie drost-ambten, of kwartie-
ren : Vollenhoven het Westelijk deel, S a 11 a n d in het
midden, Twenthe het Oostelijk deel.
Voorname Plaatsen.
Aan het Zwarte water:
Zwolle,' de hoofdplaats der provincie met 20.900 inwoners,
die hun bestaan in den handel vinden; het heeft fraaie
wandelplaatsen, waaronder het Nieuwewerk bij het Kater-
veer.
Bezienswaardig zijn:
de Groote of Michielskerk, met een fraai orgel van 80 re-
gisters; — de Lieve-Vrouwekerk met sierlijken toren —
het Stadhuis — het Badhuis — het Odéon — Museum —
de Stedelijke Boekerij — eene hoogere burgerschool — Ge-
denkteekenen voor R. Feitu en J. ter Pelkwijk.
Hier zijn geboren:
de schilder Gerard Terburg, 1608 f 1631,