Boekgegevens
Titel: Lagerwey's Aardrijkskunde van Nederland en zijne overzeesche bezittingen
Auteur: Lagerwey, J.
Uitgave: Amsterdam: C.L. Brinkman, 1871
4e, verb. en verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5790
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201119
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Nederlandse koloniën, Nederland, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Lagerwey's Aardrijkskunde van Nederland en zijne overzeesche bezittingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
44
Uit het plantenrijk: vooral rogge, haver, boekweit, gerst,
aardappelen, erwten, boonen, boomvruchten, vlas, hout. Uit
het delf stoffenr ijk: turf, ijzererts en Bentheimer steen.
Bevolking. Deze bedraagt 258.258 zielen De dichtheid der
bevolking bedraagt 4.268 per □ geogr. mijl.
Middelen van bestaan. Veeteelt en landbouw maken in
het W. der provincie het hoofdmiddel van bestaan uit; gras
en hooi worden vooral op het Kampereiland en langs de Vecht
veel gewonnen. De biezen- en rietteelt is aan de kust der
Zuiderzee vrij belangrijk. In het O. legt men zich op de ooft-
en bijenteelt toe. De visscherij wordt in het N. Wes-
telijk gedeelte uitgeoefend, waar Vollenhoven de hoofdplaats
van dezen nijverheidstak is. In het N. zijn vele veenderijen:
in de lage venen van Giethoorn en Grafhorst, in de hooge
venen van Gramsbergen en Hardenberg. Twenthe is de hoofdzetel
der katoen-industrie van ons geheele land; verder te En-
schede , Oldenzaal, Hengelo, Goor, Delden, Nijverdal, Almelo;
ook vindt men daar veel linnenweverij. In 21 plaatsen zijn 59
stoomfabrieken. Verder vindt men nog vele pannen- en
steenbakkerijen (80), te Rijsen alleen 50; kalkbranderyen ,
klompen- en mattenmakerijen. De handel wordt te Kampen ,
Zwolle, Deventer en Almelo gedreven, en is sedert de vol-
tooiing der spoorwegen zeer toegenomen.
Wateren. Zuiderzee, het Zwolsche diep.
Meren. Het Giethoornsche, Blanke- en Grafhorstermeer.
Rivieren. De IJ sei en de Schipbeek zullen bij Gelder-
land behandeld worden.
Het Zwarte water ontstaat bij Zwolle uit onderscheidene
weteringen, die op de heuvelen van Salland ontstaan, loopt
naar Hasselt, neemt de Vecht op, en valt tusschen Zwartsluis
en Genemuiden door het Zwolsche diep in de Zuiderzee.
De Vecht ontstaat in Westfalen bg het dorp Dasfeld,
komt, na bij Nienhaus den Dinkel opgenomen te hebben,
bij Gramsbergen in Overijsel, loopt voorbij Hardenberg,
Ommen (m. van de Regge) en Dalfsen, vereenigt zich bij
Hasselt met het Zwarte water en heeft door de Bin-
nen-Vecht gemeenschap met Zwolle.
De D i n k e 1 ontspringt in het Munstersche, stroomt door
Overijsel op de grenzen van Hannover en valt bij Nien-
haus in de Vecht.
De Regge ontstaat in het Munstersche, komt onder
den naam van Buiserbeek in Overijsel en valt be-
neden Ommen in de Vecht.
De Almelosche Aa ontspringt op de grenzen
van Hannover, loopt langs Almelo, vereenigt zich