Boekgegevens
Titel: Lagerwey's Aardrijkskunde van Nederland en zijne overzeesche bezittingen
Auteur: Lagerwey, J.
Uitgave: Amsterdam: C.L. Brinkman, 1871
4e, verb. en verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5790
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201119
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Nederlandse koloniën, Nederland, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Lagerwey's Aardrijkskunde van Nederland en zijne overzeesche bezittingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
41
Aan den straatweg van Hoogeveen naa.r Groningen:
Hoogeveen aan de Hoogeveensche vaart, is de oudste veen-
kolonie en de volkrijkste plaats der provincie, met 10,047
inwoners.
Beilen aan de Beilervaart, is een dorp met veel handel, te
midden van rijke venen gelegen.
Vries, geboorteplaats van den dichter H. A. Spandaw
1777 t 1855.
Aan den straatweg van Coevorden naar Gro-
ningen:
Dalen, bij Coevorden, heeft veel door de Franschen ge-
leden (1813).
O doorn, een gehucht met eene houten brug en een weg
van uur lang, waarschijnlijk door de Romeinen aan-
gelegd.
Eext, bg Anlo, een fraai dorp met een merkwaardigen graf-
kelder der oude Germanen.
Anlo, in het N. der provincie, eene fabriekplaats.
Grollo, een gehucht behoorende tot de gemeente Rolde,
heeft een klein bosch, in 't midden is een kuil, die tot zit-
ting van den Landdag diende.
een dorp, geboorteplaats van den schilder L.
Emm en
Borger
Zuidlaren
Rolde
Tinarlo
Sleen
Bakhuizen 1631 f 1709.
Deze plaatsen liggen aan of digt bij den straatweg
naar Coevorden en zijn bekend door de Hune-
bedden en oude grafheuveltjes (tumuli). Te
Borger is het grootste en te Tinarlo bij
het dorp Vries het bestbewaarde Hunebed.
Bfl R o 1 d e is de Ballerkoele, de oudste rechts-
plaats der landzaten.
Hunebedden zgn hoogten, die uit groote steenblokken
bestaan, welke regelmatig op elkaar zijn geplaatst en zich
tot 4 a 5 voet boven den grond verheffen. Zij zgn waar-
schijnlijk door de zeestroomingen uit de Noord-Poollanden
aangevoerd (Scandinavische zwerfblokken), en door de oudste
bewoners des lands tot begraafplaatsen ingericht, zoo als de
naam Hunebed, d. i. reuzengraf, aanwijst, en blijkt uit de
daarin gevondene voorwerpen: steenen bijlen en pijlen, don-
derbeitels en lijkbussen.
Verder nog:
Vledder, in het Z. W. van de provincie met de koloniën
van Weldadigheid: Frederiksoord, VVilhelmina'soord, door
Prins Feederik in 1818 gesticht.
Norg met de kolonie Veenhuizen — druk bezochte paarden-
markt.