Boekgegevens
Titel: Lagerwey's Aardrijkskunde van Nederland en zijne overzeesche bezittingen
Auteur: Lagerwey, J.
Uitgave: Amsterdam: C.L. Brinkman, 1871
4e, verb. en verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5790
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201119
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Nederlandse koloniën, Nederland, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Lagerwey's Aardrijkskunde van Nederland en zijne overzeesche bezittingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
37
Berlicum ten N. W. van Leeuwarden, is een der fraaiste
dorpen van Friesland.
Cornjum ten N. van Leeuwarden, de geboorteplaats van
Duco Martena.
Wirdum, de geboorteplaats van Viglius van Zïïilichem
van Ayta, 1507 t 1577.
Ezumazijl, aan de Lauwerzee, op de plaats van de vroe-
gere stad Ezon.
A k k r u m, aan den Spoorweg van Heerenveen naar Leeuwar-
den, is rijk geworden door zijn bloeiende veeteelt.
Wolvega in het Z. O. gedeelte der provincie, is bekend door
de gebroeders van Haren.
Geschiedkundige bijzonderheden.
' 100 v. Chr. De Friezen nemen het N. van ons Land in bezit.
1143—1509 De partijschappen der Schieringers en Vetkoopers.
1498 Albert vaN Saksen wordt erfpotestaat van
Friesland.
1523 Karel V wordt Heer van Friesland.
1580 Prins Willem I wordt tot Stadhouder geko-
zen. — Willem Lodewijk zijn Luitenant.
1584 De linie van Nassau-Diets komt aan het Bestuur.
1795—1813 Friesland behoudt als provincie alleen zijn naam.
1560 Leeuwarden de hoofdplaats van het Bis-
dom Leeuwarden.
754 Bonifacius te Dokkum vermoord.
900 Stavoren eene beroemde handelstad.
1345 Graaf Willem IV sneuvelt bij Warns.
1396 Slag bij Schoterzijl tusschen Juw Juwinga
en Willem van Oostervant.