Boekgegevens
Titel: Lagerwey's Aardrijkskunde van Nederland en zijne overzeesche bezittingen
Auteur: Lagerwey, J.
Uitgave: Amsterdam: C.L. Brinkman, 1871
4e, verb. en verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5790
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201119
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Nederlandse koloniën, Nederland, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Lagerwey's Aardrijkskunde van Nederland en zijne overzeesche bezittingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
36
liet Stadhuis — het Paleis van Justitie — het Gevangen-
huis — de groote of Martinikerk, 57 M. lang, 27 breed en
30 hoog met het graf van Lange Pier, "de schrik van
Holland en de geesel der Zuiderzee", het portret van Jacob
van Sneek, die 2'/, M. en zijne vrouw Jannetje van Wad-
DiNxvEEN, die 9 d. M. lang was — eene hoogere burger-
school.
Ylst *, ligt aan het riviertje de Geeuw en heeft druk be-
zochte kaasmarkten.
Sloten *, met drukke scheepvaart, meestal van turfschepen,
bezit breede grachten met fraai beplante wallen.
Grouw in het midden der provincie heeft scheepstimmerwer-
ven , een vrij drukken handel en scheepvaart.
Woudsend tusschen het Heeger-en Slotermeer, heeft scheeps-
timmerwerven, mastenmakerijen en veel doorvoer.
Verder nog:
Bolsward *, met de schoonste kerk van Friesland, waarin
een fraaie preekstoel, een beroemd orgel, en het gedenk-
teeken voor den dichter Gijsbert Japiks , 1603 f 1666. Het
Stadhuis is bezienswaardig.
Witmarsum met het kerkje van Menno Simons.
Heerenveen ligt in het Z. O. der provincie, in het voor-
malige Zevenwolden. Het is eene zeer welvarende plaats en
wordt wel eens "het Friesche Haagje" genoemd. In de na-
bijheid vindt men fraaie buitenplaatsen en het Oranjewoud,
het vroegere lustverblgf der Friesche stadhouders. Niet
ver van deze plaats ligt
de Joure, met scheepstimmerwerven en klokkemakerijen.
Hier is de godgel. Elias Annes Borger geboren, 1785 f 1820.
Gorredijk ligt ten N. O. van Heerenveen en is de geboor-
teplaats van den godgel. J. Heringa, 1763 t 1840.
Aan de Boorne:
Oldeboorn met schoone omstreken en prachtige stinsen.
Beesterzwaag Ten noorden van de laatste plaats ligt
Dragten, het grootste dorp van Friesland, dat door turf-
graven en landbouw rijk is geworden.
K011 um ligt op eenigen afstand ten Z. der Lauwerzee en
heeft belangrijke jaar- en paardenmarkten.
B e r g u m ligt aan het Bergumermeer. Het heeft twee jaar-
markten en groote boomkweekerijen.
H a 11 u m ten N. van Leeuwarden, was in de 13'!'' eeuw als
hofstad bekend. Vele buitenplaatsen zijn in den omtrek
gelegen.
B r i t s u m ten Z. van Leeuwarden. In de nabijheid ligt Lettinga-
state, de geboorteplaats van Menno Coehoorn , 16411 1704.