Boekgegevens
Titel: Lagerwey's Aardrijkskunde van Nederland en zijne overzeesche bezittingen
Auteur: Lagerwey, J.
Uitgave: Amsterdam: C.L. Brinkman, 1871
4e, verb. en verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5790
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201119
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Nederlandse koloniën, Nederland, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Lagerwey's Aardrijkskunde van Nederland en zijne overzeesche bezittingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
34
Bezienswaardig zijn:
het koninklijk paleis, voormalig verblijf der stadhouders,
toen Prinsenhof geheeten — het Paleis van Justitie— het
Stadhuis — de Gevangenis, de vroegere Kanselarij thans
als preventieve gevangenis in gebruik, en de stompe toren
Üldenhoof — de Prinsentuin — de St. Jakobskerk, met
een fraai orgel en een gedenkteeken voor Nieüwold —het
Gymnasium — het nieuwe weeshuis, met een gedenkzuil
voor J. M. Balie. Leeuwarden bezit vele nuttige instellin-
gen ter bevordering der kunsten en wetenschappen en eene
hoogere burgerschool. In den omtrek vindt men nog een
aantal stinsen of staten (oude kasteelen).
Hier zijn geboren:
de stadhouder Willem IV, 1711 f 1751,
de dichter en staatk. Willem vak Haeen, 1710 f 1768,
„ „ „ „ Onno ZwiEE van Haren, 17131 1779,
de godgeleerde Viteinga, 1659 f 1722,
de waterbouwkundige Willem Lore, 1673 f 1744.
D o k k u m, * eene der oudste steden van Friesland, ligt in het
midden van de heerlijkste vlas- en korenlanden. Dokkum is
de grootste vlasmarkt van ons Land. Vroeger eene zeestad, is zij
thans 2 uren daarvan verwijderd , door de aanslibbing van de
Lauwerzee. Zij heeft een Gymnasium en vrij levendigen handel.
Bezienswaardig zijn:
de Martinikerk, met een gedenkteeken voor Dirk Ra-
paëlsz. Camphuijzen — het Stadhuis met de fraaie raad-
zaal — buiten de stad: de Dokkumer-Nieuwe-Zijlen, het
grootste sluiswerk der provincie, waarbij een gedenknaald
voor Willem Lore.
Franeker *, eene zindelijke plaats, was eertijds eene buurt
der Franken, die tegen de invallen der Noormannen is
ommuurd.
Opmerkenswaardig zijn:
het Gymnasium, — het Planetarium van den wolkam-
mer Eise Eisinga 1773—1780, het gebouw der vroegere
Hoogeschool, in 1585 gesticht, is thans het Krankzinnigen-
gesticht.
Hier zijn geboren:
de wiskundige P. Steenstra ,
de natuurkundige Sebaldüs Brugmans, 1763 f 1819.
Aan de Zuiderzee:
Harlingen *, in rang de tweede plaats van Friesland, de
eerste handel- en zeeplaats der provincie, heeft tot hiertoe
eene gebrekkige haven, die men evenwel door het uitgraven
der Pollen en andere havenwerken, aanmerkelijk verbeteren