Boekgegevens
Titel: Lagerwey's Aardrijkskunde van Nederland en zijne overzeesche bezittingen
Auteur: Lagerwey, J.
Uitgave: Amsterdam: C.L. Brinkman, 1871
4e, verb. en verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5790
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201119
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Nederlandse koloniën, Nederland, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Lagerwey's Aardrijkskunde van Nederland en zijne overzeesche bezittingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
33
De vaart van Harlingen naar de Lauwerzee.
Over Leeuwarden door de Ee naar Dokkum en vandaar
door het Dokkumer diep, dat zich door de Nieuwe-
Zijlen in de Lauwerzee ontlast.
De vaart van Leeuwarden naar Takoz ijl en de Lemmer.
Over Grouw, door de Grouw, de Wetering, het Sneeker-
meer en de Wijmers over Woudsend, vandaar door
het Slotermeer over Sloten door de Ee naar Takozijl
en door de Lange sloot naar de Lemmer.
Deze vaart heeft vele vertakkingen, zooals naar Groningen ,
Dragten, Gorredijk en Heerenveen.
De vaart van Stroobos naar Stavoren.
Door het Kaspei'-Eobles of Kolonels-diep, het Bergu-
mermeer, over Wartena, de Grouw, de Wetering, het
Sneekermeer over Heeg, door het Heeger- en Fljeu-
semeer, de Galamadammen en de Warnservaart naar
Stavoren.
Eilanden. Schiermonnikoog en Ameland.
Ameland is het grootste, dat ongeveer 2000 inwoners
heeft en de dorpen Hollum, Bollum en Nes bevat.
Schiermonnikoog telt 700 bewoners en heeft één dorp.
De bewoners der beide eilanden leven meest van de bui-
tenlandsche zeevaart, vischvangst en op Schiermonnikoog
ook van den koolzaadbouw.
Verdeeling. Deze provincie telt 43 gemeenten. Vroeger ver-
deelde men haar in 11 steden en 30 grietenijen met Ameland
en Schiermonnikoog, die ook 2 grietenijen uitmaakten.
Eene grietenij noemde men eenige dorpen en gehuchten,
die onder het bestuur van een Grietman stonden.
Voor de Rechterlijke macht wordt Friesland verdeeld
in 3 arrondissementen: Leeuwarden, Sneek en
Heerenveen, die te zamen 14 kantons uitmaken.
Leeuwarden bevat het oude Oostergo en een deel van
Westergo;
Sneek een deel van Oostergo;
Heerenveen komt met het oude kwartier de Zevenwou-
den overeen.
De Provinciale Staten tellen 50 leden.
Voor de Nationale Militie zijn er 16 kantons en
voor het Onderwijs 9 districten.
Voorname plaatsen.
Aan de vaart van Harlingen naar de Lauwerzee:
Leeuwarden * (Lieuwert), de hoofdplaats der provincie,
heeft 25,689 inwoners, veel binnenlandschen handel en
drukke weekmarkten.
3