Boekgegevens
Titel: Lagerwey's Aardrijkskunde van Nederland en zijne overzeesche bezittingen
Auteur: Lagerwey, J.
Uitgave: Amsterdam: C.L. Brinkman, 1871
4e, verb. en verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5790
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201119
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Nederlandse koloniën, Nederland, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Lagerwey's Aardrijkskunde van Nederland en zijne overzeesche bezittingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
29
Wedde, bekend door Lodewijk van Nassau.
Nieuwe Schans, eene vijfhoekige sterkte, op de Duit-
sche grenzen.
Aan de Pekel-Aa:
Oude en Nieuwe Pekel-Aa — veel handel — Gedenk-
teeken voor H. Wester.
Aan den D o 11 a r t:
Termunterzijl. Hier is geboren de godgel. Herman Mün-
tingiie, 1752 f 1824. Oostwaarts ligt de Punt van Eeide.
Verder vindt men nog:
De Bourtange een fort in het O. der provincie.
Uithuizen, in het Noorden der provincie, te midden van
eene uiterst vruchtbare streek.
R ij p, N. W. waarts van Appingadam. Hier is een geraamte van
een olifant gevonden, thans in het museum te Groningen
bewaard.
Baflo, ten W. van Warffum. Hier is Rudolf Agricola ge-
boren. 1533 t 1585.
Middelstum,0. waarts van Onderdendam, geboorteplaats van
den Watergeus Enthens van Mentheda.
Harkstede, ten O. van Groningen. De omstreken zijn de
schoonste der provincie.
Haren, aan het Hoornsche diep.
Noordlaren, met een Hunebed.
Midwolde, in het Oldambt, ten N. van Winschoten.
V e e n d a m, met eene Hoogere Burgerschool met 5-jarigen cursus.
Wildervank, een welvarend dorp met uitgestrekte veenen.
Bourtange, opeene zandige hoogte, omgeven door moerassen.
Grijpskerk, niet ver van de Friesche grenzen.
Lutkegast, Oostwaarts van Stroobos, geboorteplaats van
den zeevaarder Abel Tasman.
Zuidhorn, aan den N. spoorw., met de Norritsvlakte (1581).
Aduard, in het Westerkwartier, vroeger met een merkwaar-
dig klooster.
Stadskanaal, met veel land ontginning.
Bleiham en Bellingwplde zijn door aanwas van land
rijk geworden dorpen.
Geschiedkundige bijzonderheden.
1040 Het Gooregt door Hendrik II aan het Bisdom
Utrecht geschonken.
1199—1255. De partyschappen der Groenenbergers en Gel-
kingen.
1536 Karel V wordt Heer van Groningen.
1560 Groningen tot hoofdplaats van het Bisdom
Groningen verheven.