Boekgegevens
Titel: Lagerwey's Aardrijkskunde van Nederland en zijne overzeesche bezittingen
Auteur: Lagerwey, J.
Uitgave: Amsterdam: C.L. Brinkman, 1871
4e, verb. en verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5790
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201119
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Nederlandse koloniën, Nederland, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Lagerwey's Aardrijkskunde van Nederland en zijne overzeesche bezittingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
28
diep en de Lauwers gemeenschap met de zee en bezit vesting-
werken door CoEHooRN versterkt, vele fabrieken, veel bin-
nen- en buitenlandschen handel, de laatste vooral op Engeland,
en eene Rijks Hoogere Burgerschool.
Bezienswaardig zijn:
De groote markt, het ruimste plein van ons land — het
Stadhuis — de Martinitoren 93 M. hoog, een meesterstuk
van gothische bouworde — de Aatoren, 96 M. hoog met
electrisch uurwerk — de Nieuwe of Kruiskerk — de Bo-
teringeboog, wijd 10 M., met metselwerk in't midden van
28 c.M. dikte — het Doofstommen instituut (in 1790 door
H. D. Guyot gesticht) met gedenkteeken voor den stich-
ter — de Universiteit, 1614 gesticht — de Onderwijzers-
kweekschool — de genootschappen Minerva en Pictura —
vele liefdadige inrichtingen — het Sterrebosch, eene fraaie
wandelplaats.
Hier zijn geboren:
de letterk. Wessel Gansfoort, 1400 f 1490.
de oosters, taalk. Albert Schultens, 1686 f 1750.
de wijsgeer Allard Hulshoff, 1734 f 1795.
de zeeheld Gekard Oorthuis, 1740 f 1812.
Zoltkamp, een dorp, waarbij het Reitdiep zich in de Lau-
werzee stort.
Aan het Damster diep:
Appingadam, een open vlek — beroemde paardenmark-
ten — de St. Nicolaas kerk.
Delfzijl aan de Eems — sterke vesting — ruime haven.
Ten Boer, een dorp, bekend door H. Wester.
Aan het Winschoter diep:
Winschoten, een vlek met veel handel — fraaie wande-
lingen — cellulaire gevangenis — Hervormde kerk met
52 M. hoogen toren. •
Heiligerlee, een gehucht, een uur ten W. van Winschoten,
is bekend door den slag van 1568 en het gedenkteeken voor
Adolf van Nassau.
Scheemda, \ bloeiende dorpen; Sappemeer met eene
Sappemeer, ( Rijks Hoogere Burgerschool met 3-jarigen
Hoogezand, ^ cursus.
Aan het Boter diep:
Zuidwolde en Bedum.
Onderdendam, waar het Boterdiep zich in 3 takken
splitst: naar Uithuizen, Warffum en Ulrum.
Te War ff um is eene Rijks Hoogere Burgerschool met 3-
jarigen cursus.
Aan deWesterwoldsche Aa: