Boekgegevens
Titel: Lagerwey's Aardrijkskunde van Nederland en zijne overzeesche bezittingen
Auteur: Lagerwey, J.
Uitgave: Amsterdam: C.L. Brinkman, 1871
4e, verb. en verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5790
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201119
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Nederlandse koloniën, Nederland, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Lagerwey's Aardrijkskunde van Nederland en zijne overzeesche bezittingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
27
De FiVe 1 of het Damster diep van Groningen naar
Delfzijl; eigenlijk een kanaal, dat uit do Delf en de Fivel bestaao.
De Westerwoldsche Aa ontstaat bij Wedde in Gro-
ningen uit de vereeniging der Ruiten-, Mussel- en Onstwed-
der Aa, die in de Drentsche venen ontspringen; na eerst
de Pekel-Aa opgenomen te hebben, mondt zij in den D o 1-
lart even beneden Nieuwe-Sohans uit.
De Lauwers, vroeger eene belangrijke rivier, is thans
zomers gewoonlijk droog; zij scheidt Groningen van Friesland,
en valt beneden Monnikezijl in de Lauwerzee.
Kanalen. Het Noord-Willemskanaal van Groningen
naar Assen.
Het Ho en diep van Groningen naar Stroobos in Friesland.
Het Boterdiep van Groningen naar Onderdendam met
3 takken.
Het Aduarder diep, dat het Hoen- en het Reitdiep verbindt.
Het Winschoterdiep van de Hunse of het Schuitendiep
naar Winschoten.
Het Stadskanaal dat de grensscheiding tusschen Gro-
ningen en Drenthe uitmaakt.
Eiland. R o 11 u m of Rottumeroog alleen door den strandvoogd
bewoond.
Kaap. De punt van Reide.
Verdeeling. Deze provincie bevat 57 gemeenten, waaronder
slechts ééne vroegere stad.
Voor de Rechterlijke macht is zij verdeeld in 3 arron-
dissementen: Groningen, Appingadam en Win-
schoten, die te zamen 7 kantons uitmaken.
Het arrondissement Groningen bevat de oude districten:
het Gooregt en het Westerkwartier.
Appingadam bestaat uit de kwartieren Hunsingo en
Fivelingo.
Winschoten is uit het Oldambt en Westerwolde (een
Generaliteitsland) samengesteld.
De Provinciale Staten tellen 45 leden.
Voor het Lager Onderwijs is de provincie in 7 school-
districten, voor de Militie in 14 kantons verdeeld.
Voorname plaatsen.
Aan het Reitdiep:
Groningen * 1), de aanzienlijkste gemeente in het N. des
rijks, hoofdplaats der provincie, op een heuvel, den Honds-
rug, gelegen, heeft 37.895 inwoners, heeft door het Reit-
1) * beteekent eene voormalige stad; vóór 1848 als zoodanig vertegenwoor-
digd in dc Provinciale Staten.