Boekgegevens
Titel: Lagerwey's Aardrijkskunde van Nederland en zijne overzeesche bezittingen
Auteur: Lagerwey, J.
Uitgave: Amsterdam: C.L. Brinkman, 1871
4e, verb. en verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5790
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201119
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Nederlandse koloniën, Nederland, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Lagerwey's Aardrijkskunde van Nederland en zijne overzeesche bezittingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
14
De Wetgevende macht deelt de Koning met de
Staten-Generaal.
De Staten-Generaal vertegenwoordigen het geheele
Nederlandsche volk; zij worden verdeeld in twee Kamers:
Eerste en Tweede Kamer. De Leden der Tweede
Kamer worden in de Kiesdistricten, waarin het rijk
verdeeld is, gekozen door meerderjarige Nederlanders, die
minstens ƒ 20 — ƒ 160 aan directe belastingen voldoen. Voor
iedere 45 duizend zielen wordt één Lid ter Tweede Kamer
gezonden. Het aantal Leden bedraagt thans 80; dat der kiezers
ruim 100.000. De Leden hebben gedurende 4 jaren zitting; de helft
treedt om de 2 jaren af. Aan de Tweede Kamer worden alle
wetsvoordrachten gezonden ; zij beraadslaagt en stemt daarover,
en heeft ook het recht van initiatief, amendement en enquête.
De Leden der Eerste Kamer worden uit de hoogst
aangeslagenen in de directe belastingen door de Provinciale
Staten gekozen. Hun aantal bedraagt 39. Zij hebben zitting
gedurende 9 jaren, om de 3 jaren treedt | af. De wetsvoor-
drachten , door de Tweede Kamer aangenomen , worden door
hen goed- of afgekeurd, en krijgen door de Koninklijke Sanc-
tie kracht van wet.
Voor het bestuur der provinciën heeft men Provin-
ciale Staten, met een Commissaris des Ko-
ning s aan het hoofd. De Provinciale Staten worden door
de Kiezers voor de Staten-Generaal voor 6 jaren benoemd :
om de 3 jaren treedt de helft af. Uit hun midden benoemen
zij een College van Gedeputeerde Staten, dat
de dagelijksche leiding der zaken op zich neemt.
De Gemeenten worden bestuurd door Gemeenteraden;
zij bestaan uitdenBurgemeester (Voorzitter) en uit L e d e n,
benoemd door kiezers, die ten minste/10—ƒ80 's jaars opbren-
gen. Uit hen worden de Wethouders gekozen, die met den
Burgemeester het dagelijksch bestuur uitmaken.
De Ministers zorgen voor de uitvoering der wetten en stellen
nieuwe aan de Staten-Generaal voor. Er zijn thans 7 depar-
tementen of ministeriën: van Justitie waarbij gevoegd
is Hervormde Eeredienst, van Binnenlandsche Zaken,
van Buitenlandsche Zaken en E. K. Eeredienst, van
Financiën,'Oorlog, Marine en van Koloniën.
De Eaad van State onderzoekt alle wetsvoorstellen, eer
deze aan de Kamers worden ingediend en kan zelf nieuwe
Wetsontwerpen voordragen. '
De Rechterlijke m a ch t is samengesteld uit den H o o g e n
Raad te 's-Gravenhage, Provinciale gerechtshoven in de
hoofdplaatsen der provinciën, Arrondissements recht-