Boekgegevens
Titel: Lagerwey's Aardrijkskunde van Nederland en zijne overzeesche bezittingen
Auteur: Lagerwey, J.
Uitgave: Amsterdam: C.L. Brinkman, 1871
4e, verb. en verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5790
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201119
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Nederlandse koloniën, Nederland, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Lagerwey's Aardrijkskunde van Nederland en zijne overzeesche bezittingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
132
1667. Kkijnszoon verovert Suriname, Berbice
en Essequebo op de Engelschen.
1674. Tweede West-Indische Compagnie.
Berbice, eene bezitting van de Perke.
1689. Aanslag der Franschen op Suriname, Nassi
en Aaesseks.
1794. West-Indische Compagnie opgeheven.
1796. Demerari en Essequebo verloren.
Curaçao door Lauffer verdedigd.
1814. De Nederlanders krijgen een deel hunner be-
zittingen terug.
1843. De kolonisatie aan de Saramacca mislukt. —
Brandhof.
1863. AfschaflBng der slavernij.
B. KUST VAIV GUINEA.
Deze kuststreek van Opper-Guinea aan de Westkust van Afrika
is ongeveer 100 □ geogr. mijlen groot en heeft eene bevol-
king van 100.000 zielen.
Ofschoon de grond vruchtbaar is, veroorzaakt het bezetten
dezer kolonie aan het moederland belangrijke uitgaven en
bijna geene inkomsten.
Het klimaat is heet en ongezond; de Negers zijn traag.
Men vindt er veel wild en visch.
De voornaamste forten zijn: St. George del Mina, Commanij,
Commendah, Saccondee, Axim, Apollonia en Crêvecoeur.
In 1871 zijn onderhandelingen geopend, om deze bezittin-
gen aan Groot-Britannië af te staan, in verband met een
Tractaat over Siak (op Sumatra) en een ander over den in-
voer van koelies naar Suriname. De Engelsche regeering
wenschte de gezamenlijke aanneming en daarop zijn voorloo-
pig de onderhandelingen afgestuit.
Geschiedkundige bijzonderheden.
1637. Joan Maurits doet St. George del Mina ver-
overen.
1640. St. Thomas gewonnen door Jot.
1784. De Engelschen veroveren de forten op de kust
van Guinea, maar geven ze bij den vrede terug.
1789. Twisten met Denemarken over eenige forten.
Neger Otto.
1795.—1813. de Marke houdt de Goudkust bezet.
1838. Verveer dempt den opstand aan de Goudkust.
1870. Tuchtiging der negerbevolking van Commendah.