Boekgegevens
Titel: Lagerwey's Aardrijkskunde van Nederland en zijne overzeesche bezittingen
Auteur: Lagerwey, J.
Uitgave: Amsterdam: C.L. Brinkman, 1871
4e, verb. en verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5790
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201119
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Nederlandse koloniën, Nederland, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Lagerwey's Aardrijkskunde van Nederland en zijne overzeesche bezittingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
130
Tidore, insgelgks een vulkaan. Aan den Sultan van
Tidore behoort het Zuidelijke deel van Grilolo en de Wes-
telgke helft van Guinea.
Geschiedkandige bijzonderheden.
1600 Steven van dee Hagen beschermt de Molukken tegen
de Portugeezen. Monopolie van den specerij-handel.
1601 Heemansz. vestigt zich op de Banda-eilanden.
1603 Amboina door van dee Hagen op de Portugeezen
veroverd.
1604 Ternate en Tidore erkennen het Nederlandsch gezag.
1621 Koen onderwerpt de Banda-eilanden.
1628 Moord der Engelschen op Amboina.
1663 De Spanjaarden verlaten Ternate en Tidore voor
altijd.
1810 Band a en Amboina door de Engelschen genomen.
B. BEZITTOG Df AUSTRALIË.
Sedert 1828 hebben de Nederlanders de Westelijke helft
van Nieuw-Guinea als eene onderhoorigheid van den Sultan
van Tidore in bezit genomen. De forten Dubus de Ghisines
en Merkus-oord werden echter na eenigen tijd weder verlaten,
maar sedert hebben er zich op verschillende plaatsen Zende-
lingen gevestigd, waardoor van lieverlede weder handelsbe-
trekkingen zijn ontstaan, die nog voortduren.
Bg eene grootte van 4.210 □ geogr. mijlen schat men het
getal inwoners op 200.000.
C. BEZITTIXGEX ÏS AMERIKA.
De Nederlandsche bezittingen in Amerika zijn gelegen in
het noordoostelijk gedeelte van Zuid-Amerika, dat Guiana
heet en in de Caraïbische Zee, en zijn onder denalgemeenen
naam van Neêrlandsch West-Indië bekend. Zij zijn:
Nederlandsch Guiana of Suriname, de Cura9ao-
sche eilanden en de Nederlandsche Antillen.
Nederlandsch Guiana grenst ten N. aan den Atlan-
tischen Oceaan, ten O. aan Fransch Guiana (Cayenne) en ten
W. aan Engelsch Guiana (Berbice).
Het land is boschrijk en moerassig, en door vele rivieren
doorsneden. De voornaamste rivieren zijn: de Marowijne, grens-
rivier van Cayenne, de Corantgn, grensrivier van Berbice,