Boekgegevens
Titel: Lagerwey's Aardrijkskunde van Nederland en zijne overzeesche bezittingen
Auteur: Lagerwey, J.
Uitgave: Amsterdam: C.L. Brinkman, 1871
4e, verb. en verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5790
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201119
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Nederlandse koloniën, Nederland, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Lagerwey's Aardrijkskunde van Nederland en zijne overzeesche bezittingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
11
Europa, dat op één na het kleinste, maar tevens het
beschaafdste eu naar evenredigheid van zijne grootte, het volk-
rijkste en machtigste werelddeel is.
Azië, dat het grootste is, het eerst is bewoond geworden
en waaruit de vroegste beschaving zich over de aarde ver-
spreid heeft.
Afrika, dat het warmste is, onmetelijke zandwoestijnen
bevat en in de laatste jaren door talrijke ontdekkingsreizen
meer bekend geworden is.
Amerika, dat langen tijd bekend was als het rijkste in
goud en zilver en allerlei edele gesteenten.
Australië, dat het kleinste is, en waarvan de oorspron-
kelijke bewoners, grootendeels nog ruwe en woeste menschen,
zich meer en meer voor de aanraking met de Europeesche
beschaving terugtrekken en uitsterven.
Men rekent, dat er 1200 millioen menschen op de aarde
gevonden worden, die in onderscheidene landen of staten
wonen. Deze landen hebben hun eigen vorm van bestuur of regee-
ringsvorm en de bewoners belijden verschillende godsdiensten.
De regeering draagt zorg voor de instandhouding en naleving
der wetten.
Door regeeringsvorm verstaat men de wijze, waarop de
bewoners van een land bestuurd of geregeerd worden.
De landen worden naar hunne regeeringsvormen verdeeld in
Monarchien of landen met eenhoofdige regeering
en in Republieken of Gemeenebesten.
De monarchiën zijn bepaald of onbepaald.
Bepaald als de "Vorst door eene constitutie of grond-
wet in zijne macht beperkt is; onbepaald als het Hoofd van
den Staat de macht heeft, om naar welgevallen wetten te maken.
Een republiek of gemeenebest is zulk een staat,
waarin verscheidene personen de regeering in handen hebben.
In eene aristocratische republiek is de hoogste macht
enkel aan de voornaamste burgers toevertrouwd.
Eene democratische republiek is zulk eene, waarin alle
burgers zonder onderscheid deel aan de regeering kunnen ver-
krijgen.
Eene vrije stad is eene soort van republiek, welker grond-
gebied enkel tot eene stad en hare omstreken bepaald is.
De bewoners der aarde zijn Christenen, Joden en
Mohamedanen, vereeren éénen God en behooren tot ver-
schillende kerkgenootschappen en sekten; of zij zijn B o ed d h is -
ten, Hindoes of Heidenen en aanbidden afgoden.