Boekgegevens
Titel: Lagerwey's Aardrijkskunde van Nederland en zijne overzeesche bezittingen
Auteur: Lagerwey, J.
Uitgave: Amsterdam: C.L. Brinkman, 1871
4e, verb. en verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5790
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201119
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Nederlandse koloniën, Nederland, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Lagerwey's Aardrijkskunde van Nederland en zijne overzeesche bezittingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
123
Aziaten. De inlandsche beyolking onderscheidt men in Ma-
leiers en Bat tas. Bij de laatsten maakt elk dorp of kam-
pong een geheel uit, aan welks hoofd oen Radja staat.
Bezigheden. Landbouw is het hoofdmiddel van bestaan,
doch geschiedt alleen daar regelmatig, waar de bevolking on-
der toezicht der Nederl. regeering staat. De Battas echter ver-
vaardigen zilver- en gouddraadwerk, zijden- en katoenen stof-
fen, aardewerk en goede wapens.
Bergen. Het Boekit-Bausan-gebergte met den Ophir, de Me-
rapi, Singgalang en Indrapoera, de Lampongsche bergen.
Kapen. De Buffel- en Diamantkaap.
Golven. De Lampongs- en Keizersbaai.
Rivieren. De rivier van Palembang, de Djambi, de Indra-
giri, de Kamparbesar, de Siak.
Verdeeling. Het Nederlandsch grondgebied bestaat uit de
residentiën: Tapanoeli, Padang, Padangsche bovenlanden, de
assistent-residentie Benkoelen, de Lampongsche districten,
de residentie Palembang, benevens Indragiri en Siak, welker
Sultans wel onderworpen zijn, doch slechts in zooverre, dat
zij alleen het gezag van den Resident van Riouw erkennen.
Onafhankelijk zijn: het rijk Achem of Atsjin en de Batta-
landen.
Voorname plaatsen.
Langs de Westkust:
Benkoelen, met het fort Marlborough, heeft eene schoone
ligging.
Padang, hoofdplaats der Nederlandsche bezittingen op Su-
matra, heeft veel handel en is fraai gelegen.
Ayer-Bangies heeft eene veilige haven.
S i b o g a, met de haven van Tapanoeli, die eene geheele vloot
kan bevatten.
Singkel, aan de rivier van dien naam, is de noordelijkste
haven in bezit der Nederlanders.
Hiertoe behooren de eilanden Nyas, het grootste en volk-
rijkste, de Mentawei-eilanden bekend door de sago en
de vogelnestjes.
Langs de Z. O. kust:
Telok-Betong, de hoofdplaats van de Lampongsche dis-
tricten.
Langs de Oostkust:
Palembang, met uitmuntende haven en levendigen handel;
het paleis der Sultans is in een fort veranderd.
Djambi, aan de rivier van dien naam, met de havenplaats
Moera-Ko mpeh.
R i n g a t, de hoofdplaats van Indragiri.