Boekgegevens
Titel: Lagerwey's Aardrijkskunde van Nederland en zijne overzeesche bezittingen
Auteur: Lagerwey, J.
Uitgave: Amsterdam: C.L. Brinkman, 1871
4e, verb. en verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5790
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201119
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Nederlandse koloniën, Nederland, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Lagerwey's Aardrijkskunde van Nederland en zijne overzeesche bezittingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
120
Bandong met vorstelijke paleizen.
Banjoemaas waarbg vele merkwaardige ruïnen van Boed-
dhaïstische tempels, en de vulkaan Slamat.
Salatiga in de resid. Samerang, liet Javaansche Nizza.
Ambarawa in de resid. Samarang, met het fort Willem I.
Djokdjokarta, met 50.000 inwoners, residentie van een sul-
tan , onregelmatig gebouwd. De kraton of het paleis van den
sultan, 1200 M. lang en 800 M. breed, is bevolkt met 10.000
menschen. In de nabijheid vindt men grootsche bouwvallen.
Soerakarta, residentie van den Soesoehoenan of vorst van
Solo met 100.000 inwoners. Men kan deze plaats de eerste
fabriekplaats van Neêrlands-Indië noemen. Merkwaardig is
het kraton of keizerlijk paleis.
Madioen met vele Javaansche oudheden.
Poerworedjo in de resid. Baglen, heeft vele theeplantingen.
Kediri met eene weinig toegankelijke kust; in het binnen-
land zijn nog vele tijgers.
Soemanap, eene havenplaats op Madoera.
Geschiedkandige bijzonderheden.
125. Hadjo Soko voert het Boeddhisme op Java in.
1374. Vestiging der Arabieren op Java.
1511. De Portugeezen landen op Java.
1595. Maatschappij van Verre opgericht.
1596. Komst der Nederlanders op J a v a onder Houtman.
Gevecht bij Madoera.
1601. Slag bij Bantam tusschen Hekmansz. en Huktado.
1602. De Oost-Indische compagnie treedt inde
plaats van de Maatschappij van Verre. De
Engelschen trachten zich op Java te vestigen.
1610. pietee Both vestigt zich met eenige kolonisten
te Bantam.
1619. Jan Pietersz. Koen sticht Batavia op de puin-
hoopen van Jacatra. Pieter van den Beoeke.
1627.—1629. De aanvallen van den sultan van Mataram op
Batavia afgeslagen.
1680. Rijklof van Goens verovert de Preanger-re-
gentschappen. Cheribon erkent het gezag
der Republiek.
1604. Soemanap op Madoera, komt aan de O. I. C.
1722. Zwaardekroon voert de koffie-cultuur in.
1740. Moord der Chineezen te Batavia. — Valckeniee.
1745. Buitenzorg door Imhoff gesticht.
1749. Soerakarta erkent het gezag der Compagnie.
1795. De bezittingen der O. I. Compagnie gaan aan
den Staat over.