Boekgegevens
Titel: Lagerwey's Aardrijkskunde van Nederland en zijne overzeesche bezittingen
Auteur: Lagerwey, J.
Uitgave: Amsterdam: C.L. Brinkman, 1871
4e, verb. en verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5790
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201119
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Nederlandse koloniën, Nederland, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Lagerwey's Aardrijkskunde van Nederland en zijne overzeesche bezittingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
119
schen tuin. In de nabijheid zijn de overblijfselen der oude
stad Hadjadjaran met eene menigte ruw gehouwen beelden.
In Buitenzorg zijn vele landeigenaars.
Bantam, vroeger de zetel van een sultan en bloeiend door
uitgebreiden handel, is nu bijna geheel vervallen.
Anjer, een levendig plaatsje waar de brieven van de uit
Europa komende schepen afgegeven worden.
Krawang waar vele Europeesche landeigenaars wonen.
Cheribon, aan den grooten postweg met weinig Europeanen
en veel Chineezen.
Te gal, met opene reede, ligt in de nabijheid van den vul-
kaan Tegal.
Pekalongan, is eene nette en levendige plaats in eene ge-
zonde streek.
Samarang, met 50,000 inwoners, hoofdstapelplaats van den
handel met de binnenlanden heeft eene slechte haven — een
fraai residentie-huis — een voortreffelijk ingericht weeshuis —
de citadel is in 1837 gebouwd.
Japara, de haven is door aanslibbing bijna geheel onbruikbaar.
Eembang, met goede haven — zoutkeet — kazerne — hospitaal.
Grissee, met zoutpannen; eertijds de meest handeldrijvende
plaats van IndiS.
Soera ba ja de beste harren van het eiland en de tweede
handelsplaats met 90.000 inwoners, — gerechtshof — uit-
gebreide marine-etablissementen — citadel — brug over
de river Kalimaas — in de nabijheid vele buitenplaatsen
met particuliere landbezitters.
Passaroean, aangenaam gelegen en eene vrij aanzienlijke han-
delsplaats. In de nabijheid zijn de vulkanen Ardjoeno en Bromo.
Probolingo ligt in eene bergachtige landstreek.
Bezoeki, met eene goede, doch weinig gebruikte reede; —
de vulkaan Smeroe.
Panaroekan, stapelplaats voor den uitvoer van koffie van
de resid. Bezoek ie.
Aan straat Bali:
Banjoewangi, vroeger een ballingsoord voor de misdadi-
gers in de koloniün, heeft nu veel scheepvaart.
Aan de Zuidkust:
Patjitan, met goede reede en uitvoer van koffie.
Tjilitjap in de resid. Banjoemaas. Jaarlyks vertrekken
vele schepen met koffie geladen rechtstreeks van hier naar
het moederland.
In het binnenland:
Tjandjor, de hoofdplaats der Preanger-regentschappen is
schilderachtig gelegen.