Boekgegevens
Titel: Lagerwey's Aardrijkskunde van Nederland en zijne overzeesche bezittingen
Auteur: Lagerwey, J.
Uitgave: Amsterdam: C.L. Brinkman, 1871
4e, verb. en verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5790
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201119
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Nederlandse koloniën, Nederland, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Lagerwey's Aardrijkskunde van Nederland en zijne overzeesche bezittingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
118
Bergen. In Bantam het Peper-gebergte, bij Batavia de Blauwe
bergen, het Ardjoeno en Tengger-gebergte.
Rivieren. De Tjiliwong of rivier van Batavia, de Tjitaroem,
de Solo, de Kediri of Brantas, de Progo.
Baaien. De Wijnkoopers-, Welkomst-, Peper- en Meeuwen-
baai, de baai van Gradjagan, de reede van Batavia, van
Indramajoe, van Samarang, van Soerabaja.
Verdeeling. Java wordt verdeeld in 22 residentiën: Bantam,
Batavia, Krawang, Cheribon, Preanger-regentschappen, Tegal,
Pekalongan, Samarang, Japara, Rembang, Soerabaja, Madoera,
Passaroean, Probolingo, Bezoeki, Kediri, Madioen, Kedoe,
Bagelen en Banjoemaas.
Middelen van verkeer. De groote postweg langs de Noordkust
van Anjer tot Panaroekan met zijtakken naar de voornaamste
plaatsen; de spoorweg van Samarang over Ambarawa naar
Soerakarta en Djokdjokarta; en van Batavia naar Buitenzorg,.
een paardenspoor te Batavia, en een nieuwe militaire weg in
de Preanger-regentschappen, eene geregelde stoombootvaart
op Singapore, Sambas, Bandjermasin, Makassar, Ambon, enz.
Bevolking. Op Java en Madoera ruim 12.000.000 zielen, waar-
onder 17.000 Europeanen (het leger niet medegerekend),
Chineezen, Arabieren.
Bezigheden. Van de 33.000 dessa's (dorpen) houden zich ruim
30.000 uitsluitend met den landbouw bezig; de bewoners der
overige houden zich bezig met scheepvaart, visscherij of wer-
ken in dagloon. Nijverheid wordt meest door de Chineezen
uitgeoefend. De Europeanen zijn ambtenaren of handelaren.
Voorname plaatsen.
Langs de Noordkust:
Batavia, de hoofdplaats van Nefirlands-Oost-Indië heeft
eene goede en veilige reede en 65.000 inwoners. Weleer
was zij eene schoone en groote stad, maar door eene inzak-
king van den grond is zij ongezond geworden, en zijn de
Europeanen meer landwaarts getrokken.
Deze plaatsen, gelegen rondom eene
groote vlakte, het Waterloo-plein,
Molenvliet, vormen te zamen het nieuwe Batavia, dat
Rijswijk, den naam van Weltevreden draagt.
Noordwijk, Men schat hat aantal inwoners op 240,000.
Koningsplein, Te Rijswijk vindt men het paleis van den
Kramat. Gouverneur-Generaal met al de bureaux
der regeering en de woningen der burger-
lijke en militaire beambten.
Buitenzorg, het gewoon verblijf van den Gouverneur-Gene-
raal met prachtige landhuizen en een voortreffelijken bota-