Boekgegevens
Titel: Lagerwey's Aardrijkskunde van Nederland en zijne overzeesche bezittingen
Auteur: Lagerwey, J.
Uitgave: Amsterdam: C.L. Brinkman, 1871
4e, verb. en verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5790
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201119
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Nederlandse koloniën, Nederland, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Lagerwey's Aardrijkskunde van Nederland en zijne overzeesche bezittingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
10
De mond is dat deel, waardoor zij in de zee of in eene
andere rivier uitwatert.
Wanneer men eene rivier afvaart en het gezicht naar den
mond keert, heeft men aan de rechterzijde den rechteroever,
aan de tegenovergestelde zijde den linkeroever.
Door bedding verstaat men den grond of bodem eener rivier.
Door verval eener rivier verstaat men het verschil in
verticale hoogte van de bedding b^ den oorsprong en de monding.
Armen noemt men de deelen, waarin eene rivier zich
splitst, voordat zij zich in zee uitstort.
Het land tusschen de beide hoofdarmen noemt men delta.
De eilanden, door de rivier in haren benedenloop gevormd,
dragen den naam van waarden; b. v. de Alblasserwaard
in Zuid-Holland.
Takken zijn neven-rivieren, die in de hoofdrivier
uitloopen en met deze een rivier stelsel vormen, waardoor
eene geheele landstreek, stroomgebied genoemd, bevoch-
tigd wordt.
Wanneer eene rivier zich in haren loop van eene meer of
min aanzienlijke hoogte plotseling nederstort, wordt daardoor
een waterval of katarakt gevormd. De meest bekende water-
val in Europa is die van den Rijn bij Schaffhausen; de grootste der
aarde is die van den Niagara, eene rivier in Noord-Amerika.
Kanalen zijn kunstig aangelegde vaarten. Ons land is rijk
in kanalen.
Een maalstroom is eene ringvormige beweging van een
gedeelte der zee, welke door tegen elkander inloopende stroo-
men veroorzaakt wordt. De voornaamste in Europa zijn: die
bij het eiland Moscoë, op de westkust van Noorwegen; de
Charybdis, in de straat van Messina.
Van veel belang voor de kennis der aarde zijn ook de winden
en zeestroomingen.
Winden ontstaan door ongelijke verwarming van de lucht.
Zeestroomingen door ongelijke verwarming van het
water en den vorm der vastelanden.
De w i n d e n worden verdeeld in bestendige, periodieke
en veranderlijke.
Tot de bestendige behooren de passaatwinden en
tot de periodieke: de moussons en de Land- en Zee-
winden.
Algemeene verdeeling van het land der aarde. Bevolking,
regeeringsvorm en godsdiensten.
De vijf werelddeelen, waarin het land der aarde verdeeld
wordt zijn: