Boekgegevens
Titel: Lagerwey's Aardrijkskunde van Nederland en zijne overzeesche bezittingen
Auteur: Lagerwey, J.
Uitgave: Amsterdam: C.L. Brinkman, 1871
4e, verb. en verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5790
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201119
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Nederlandse koloniën, Nederland, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Lagerwey's Aardrijkskunde van Nederland en zijne overzeesche bezittingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
116
danen, die vele hunner vroegere Heidensche begrippen met de
voorschriften van den Islam vereenigd hebben, en Christe-
nen. Vele stammen hebben geen eigenlijken godsdienst, maar
vereeren slechts ruwe en woeste afgoden. De predikanten en
R. K. geestelijken ontvangen bezoldiging uit 's lands kas.
Zendelingen worden door genootschappen onderhouden.
Belastingen. De opiumpacht alleen brengt jaarlijks ruim
f 10.000.000 op , de landrente ƒ 12.000.000, het zoutmono-
polie _ƒ 4.500.000; inkomende en uitgaande rechten, na aftrek
van het terugbetaalde, ongeveer 5.500.000 gulden.
Een voornaam gedeelte der inkomsten maakt de opbrengst
uit van den verkoop der gouvernements-producten van het
eiland Java. Van de gronden, die aan de bevolking der des-
sa's (dorpen) in gebruik worden gegeven, wordt namelijk een
bepaald gedeelte ten dienste van het gouvernement met zoo-
danige producten bebouwd, die met voordeel op de Europee-
sche markten geplaatst kunnen worden. Aanvankelgk waren
deze cultures: KofBe, suiker, indigo, thee, tabak, peper,
kaneel, cochenille-cactussen en later ook kina; tegenwoordig
zijn alleen de gouvernements-cultures kofBe en suiker nog van
belang.