Boekgegevens
Titel: Lagerwey's Aardrijkskunde van Nederland en zijne overzeesche bezittingen
Auteur: Lagerwey, J.
Uitgave: Amsterdam: C.L. Brinkman, 1871
4e, verb. en verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5790
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201119
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Nederlandse koloniën, Nederland, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Lagerwey's Aardrijkskunde van Nederland en zijne overzeesche bezittingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
110
heerschen, indien niet een groot gedeelte van den grond aan
buitenlands wonende groote grondbezitters toekwam.
Voortbrengselen. Uit het dierenrijk: paarden, runderen,
varkens, schapen, geiten, wild en bijen. Uit het planten-
rgk: haver, boekweit, tarwe, rogge, gerst, vlas, kool- en
lijnzaad, tabak, klaver, beet- en mangelwortelen, boomvruch-
ten, naald-, blad- en rgshout. Uit het delfstoffenrijk:
turf, steenkolen, bouwsteenen, keien, pot-, pijp- en tichel-
aar de.
Bevolking. Deze provincie telt 226.789 inwoners. De gemid-
delde dichtheid bedraagt 5641 op elke □ geogr. mijl.
Middelen van bestaan. Men vindt hier voornamelijk zjjn bestaan
door den landbouw, de veeteelt en den handel; in de
Peelstreken heeft men veenderijen en in de noordelijke
heidestreken bijenteelt. De goedkoope levenswijze bevordert
den aanleg van fabrieken; belangrijk zijn de aardewerk- en
glasfabrieken, papierfabrieken, weverijen, looierijen, brouwe-
rijen enz. De voornaamste handel- en fabriekplaatsen zijn:
Maastricht, Roermond, Venlo, Weert.
Wateren en meren bezit Limburg niet.
Rivieren. De Maas. Zie Algemeen Overzicht,
de Eoer ontspringt in Pruisen op den Eifel, komt bij
Vlodorp in Limburg, neemt de Worm op en loopt bij Roer-
monde in de Maas;
de Niers komt uit Pruisen en valt bij Gennip in de Maas;
de Jeker of Jaar ontstaat in Luik en loopt bij Maastricht
in de Maas;
de Ittersche beek of Plank neemt haar oorsprong in
Pruisen, gaat voorbij Valkenburg en stort bij Itteren in
de Maas;
de Geul komt uit Luik, neemt de Gulp op en vloeit bij
Heerlen in de Maas;
de G e 1 e e n ontstaat in de gemeente Heerlen, wordt door de
R o o b e e k versterkt en stort zich bij Stevensweert in de Maas;
de Swalme ontspringt in Pruisen zij vallen beide bij
de Neer komt uit Belgisch Limburg Neer in de Maas.
Kanalen: de Zui d-Willems vaart over Weert naar
Maastricht;
het Noorder-kanaal van Weert naar de Peel vaart en
door het Afwateringskanaal naar de Maas;
het Luiksche kanaal van Maastricht naar Luik.
Verdeellng. Deze provincie telt 125 gemeenten; zg is voor
de Rechterlijke macht verdeeld in 2 arrondissementen:
Maastricht en Roermond die samen 10 kantons uitmaken;
Maastricht bevat: een deel van Brabant, een deel van