Boekgegevens
Titel: Lagerwey's Aardrijkskunde van Nederland en zijne overzeesche bezittingen
Auteur: Lagerwey, J.
Uitgave: Amsterdam: C.L. Brinkman, 1871
4e, verb. en verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5790
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201119
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Nederlandse koloniën, Nederland, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Lagerwey's Aardrijkskunde van Nederland en zijne overzeesche bezittingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
107
Geschiedkundige merkwaardigheden.
1090 Brabant wordt een Hertogdom.
1288 Limburg komt aan Brabant.
1355 Het Luxemburgsche Huis komt aan de regeering.
1406 „ Bourgondische „ „ „ „
1482 „ Oostenrijksche „ „ „ „ „
1648 „ tegenwoordige Noord-Brabant komt als Genera-
liteitsland aan de Republiek.
1796 Het deel van Zuid-Holland over de Merwede komt
aan Noord-Brabant.
1202 's-Hertogenbosch door Dikk VII veroverd.
1629 „ ,, prins Fredeeik Hendrik
genomen.
1672 „ „ de Franschen vergeefs be-
legerd.
1794 „ aan de Franschen overgegeven.
1814 „ door de Pruisen verrast.
1583 Eindhoven door Hohenlohe verrast, door Parma
hernomen.
1465 Te Grave wordt Ahnoüd van Gelder door zijn
zoon Adolf gevangen genomen.
1602 Grave door prins Maueits veroverd.
1672 Chamilï verdedigt Grave tegen Willem III, maar
moet het overgeven.
1794 Grave door Andreas de Bons dapper maar vruch-
teloos verdedigd.
1589 Heus den door Willem van Hooen tegen de Span-
jaarden verdedigd.
1587 Hautepenne sneuvelt bij Crêvecoeur.
1419 Verdrag te Woudrichem tusschen Jacoba en Jan
van Beieeen.
1711 Jan Willem Feiso verdrinkt aan de Moerdijk.
1793 Willemstad door den Baron vanBoetselaaetegen
de Franschen verdedigd.
1420 Geertruidenberg wordt door Diek van de Mee-
wede voor Jacoba van Beieren behouden.
1589 Geertruidenberg aan Paema verraden.
1593 „ door prins Maurits ingenomen.
1581 Vergeefsche aanslag op Bergen op Zoom door
Jan van Withen.
1588 Vergeefschbeleg van Bergen op Zoom door Parma.
1605 „ „ „ „ „ „ „ Alber-
tus van Oostenrijk.
1609 Twaal^arig bestand te Bergen op Zoom gesloten.
1622 Vergeefsch beleg van BergenopZoom door Spinola.