Boekgegevens
Titel: Lagerwey's Aardrijkskunde van Nederland en zijne overzeesche bezittingen
Auteur: Lagerwey, J.
Uitgave: Amsterdam: C.L. Brinkman, 1871
4e, verb. en verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5790
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201119
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Nederlandse koloniën, Nederland, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Lagerwey's Aardrijkskunde van Nederland en zijne overzeesche bezittingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
106
dreef; men verbouwt er veel groenten, en men mest er hoen-
ders en kalkoenen.
Oudenbosch, dicht bij de Merk, met E. K. Seminarie.
Hierbg ligt Hoeven met een R. K. Seminarie.
Dinteloord, een welvarend dorp.
Aan de Eoode Vaart:
Zevenbergen, is eene bloeiende gemeente, te midden van
vette kleigronden, en heeft veel handel in granen, zaden en
meekrap. Er zijn 4 meestoven en een beetwortel-suikerfabriek.
Aan de Keen:
De Klundert bestaat ook hoofdzakelijk van landbouw.
Aan de Donge:
Dongen met 71 leêrlooiergen.
Geertruidenberg is eene vesting. De inwoners vinden hun
bestaan in de visschery In de Geertruidakerk is een ge-
denkteeken voor Johan Arnold Zoutman en de begraaf-
plaats van de dichteresse de Lanoy.
Landplaatsen zijn:
Tilburg, heeft zijne opkomst aan koning Willem II te dan-
ken. Er zijn 87 fabrieken van wollenstoffen, 35 leerlooie-
rijen en 2 stoomwerktuigfabrieken en is eene der belang-
rijkste fabriekplaatsen van ons Land (het Nederlandsche
Leeds).
Bezienswaardig is:
Het vroegere Koninklyke paleis, wat thans de Eijks-Hoo-
gere burgerschool Willem II met 5-jarigen cursus is, — de
Heuvel, een groot plein met den bekenden lindeboom.
Hier is geboren de rechtsgeleerde Cornelis den Tex, 1795
. t 1854.
Ooster hout, met de ruïne van het huis Strijen — een non-
nenklooster — de St. Janskerk met den preekstoel en al-
taar, den berg van Kalvarië voorstellende.
De Langstraat is een onafgebroken rij van dorpen, die te
zamen 20.000 inwoners hebben, en hunne welvaart te dan-
ken hebben aan landbouw en veeteelt, hooibouw, leerlooi-
erij en schoenmakerij. De voornaamste dorpen zijn Baard-
wijk, Waalwijk, Capelle, Waspik, Eaamsdonk
en Sprang.
Loon op Zand, met schoenmakerijen, leerlooiergen en zwa-
velstokkenmakerijen.
Schijndel. Hier is de zeeheld Jan van Amstel geboren, f 1669.
Budel. Hier wonen vele marskramers of tenters, die de ker-
missen bezoeken en eene bijzondere taal spreken.
Baarle-Nassau maakt met Baarle-Hertog slechts eene ge-
meente uit. Baarle-Hertog behoort aan België.