Boekgegevens
Titel: Lagerwey's Aardrijkskunde van Nederland en zijne overzeesche bezittingen
Auteur: Lagerwey, J.
Uitgave: Amsterdam: C.L. Brinkman, 1871
4e, verb. en verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5790
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201119
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Nederlandse koloniën, Nederland, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Lagerwey's Aardrijkskunde van Nederland en zijne overzeesche bezittingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
105
Willemstad, in 1583 door Willem I gesticM, met eenige
meestoven en oliemolens.
Aan de Zoom:
Bergen op Zoom, eene gewichtige vesting, heeft eene latijn-
sche school.
Middelen van bestaan zijn: de ansjovisvisscherij, leerlooie-
rijen, handel in run, enz.
Bezienswaardig zijn: het Markiezenhof — de Geertruida-
kerk — het Stadhuis — het Arsenaal.
Hier is geboren de gouv.-gen. Pieter Gerard van Oveestra-
ten, 1756 t 1801.
Woensdrecht. Van hier deed Mondragon zijn tocht door de
Schelde naar Beveland.
Aan de Roosendaalsche enSteenbergsche vliet:
Roosendaal is eene levendige plaats aan een kruispunt der
spoorwegen, met veel handel, leerlooierijen, pianofabriek enz.
In de nabijheid ligt Wouw, met een fraai kasteel.
Steenbergen, eene vroegere vesting met meestoven; vol-
gens de overlevering is hier de eerste boekweit uit de Le-
vant naar ons Land overgebracht.
Aan de Merk:
Ginneken, een groot en bloeiend dorp in de nabijheid van
Breda, met verlakt leder-, wasdoek- en kunstwolfabrieken.
In de nabijheid ligt het fraaie Mastbosch.
Breda *, eene sterke vesting, is de hoofdplaats van het
Bisdom Breda, heeft 5 buskruitmagazjjnen, eene tapijtfa-
briek, hoedenfabriek, ijzergieterijen, brouwerijen en veel
doorvoerhandel, — eene latijnsche school en eene hoogere
burgerschool met 4-jarigen cursus.
Bezienswaardig zijn:
het kasteel met de Koninklijke Militaire Academie — de
Groote of Lieve-Vrouwenkerk, 89 M. lang, met een praal-
graf van Engelhert van Nassau en zijne gemalin Lim-
burg van Baden , door MiCHAëL Angelo Buanarotti ver-
vaardigd, de tombes van Jan van Polanen en Jan van
Nassau — de toren is 94 M. hoog en het aangrenzende
Valkenberg eene openbare wandelplaats.
Hier zijn geboren:
de held Jan van den Cornput, 1542 f 1611.
de dichteres Juliana Cornelia de Lanoy, 1738 f 1782.
de natuurkundige Johan Ingenhouss, 1730 t 1799.
de letterkundige Herman Tollius, 1742 t 1822.
Dicht bij Breda ligt:
Prinsenhage, bekend onder den naam van het "Haagje",
met de St. Martinikerk en het Liesbosch, met de Toren-