Boekgegevens
Titel: Lagerwey's Aardrijkskunde van Nederland en zijne overzeesche bezittingen
Auteur: Lagerwey, J.
Uitgave: Amsterdam: C.L. Brinkman, 1871
4e, verb. en verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5790
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201119
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Nederlandse koloniën, Nederland, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Lagerwey's Aardrijkskunde van Nederland en zijne overzeesche bezittingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
102
Arrondiss. Eindhoven bevat:
a. een deel van Staats-Brabant: de kwartieren Kemper-
land en Peelland;
b. de Gecedeerde landen: de kommanderij Gemert.
Voorname plaatsen.
Aan den Dommel:
's-Hertogenbosch, * de hoofdplaats der provincie en van
het bisdom Hertogenbosch, heeft 25.273 inwoners , is eene
belangrijke vesting, omdat zij geheel geïnundeerd kan wor-
den. Deze plaats heeft vele fabrieken : goud- en zilversme-
derijen, sigarenfabrieken, bierbrouwerijen, leerlooierijen,
hout- en beeldsnijderijen, passementfabrieken, boekdrukke-
rijen , spiegelfabriek. De linnenhandel is aanzienlijk. Hier is
een gymnasium, eene Rijks hoogere burgerschool met 5-ja-
rigen cursus, eene burger-avondschool, eene kweekschool
voor onderwijzers, eene maatschappij voor wetenschappen,
eene Koninklijke school voor beeldende kunsten, een krank-
zinnigengesticht , het Geef huis, de Onze Lieve-Vrouwe-
broederschap, waarvan de Koning zwanenbroeder is.
Bezienswaardig zijn:
het oude Bisschoppelijke Paleis, thans Paleis van Justitie —
de Groote of St. Janskerk, een fraai gothisch gebouw, dat
108 M. lang en 49 breed is, op 150 pilaren rust, 2orgels,
een koperen doopvont van 1250 kilogr. en een schoon graf van
Bisschop Gysbert Massius heeft — het Stadhuis, door Ja-
cob van Campen , met de prachtvolle zoogenaamde Konings-
kamer en het Kanon de booze Griet.
Hier zijn geboren:
de held Herman de Ruyter, t 1570,
de geschiedschrijver Johannes ä Beka (van Beek) , f 1594,
de wijsgeer Willem Jacob van 's-Gravesande , 1588 f 1642.
Vught, met schoone landgoederen onaangename omstreken.
De heide is bekend door het gevecht tusschen Lekkeebeetje
en Breauté.
St. Michelsgestel was eene heerlijkheid aan den keurvorst
van der Paltz behoorende , heeft een instituut voor doof-
stommen in het tot deze gemeente behoorende gehucht Her-
laar , en schoone omstreken.
Boxtel, aan het kruispunt der spoorwegen, met damast-
fabrieken , weverijen en papierfabriek.
St. Oedenrode, gewoonlijk Rooi genaamd, heeft 4 druk
bezochte jaarmarkten.
Son, met de Potjesberg, waarin veel ijzererts gevonden wordt,
dat in allerlei gedaanten, kopjes, buisjes, enz., op den
grond ligt.