Boekgegevens
Titel: Lagerwey's Aardrijkskunde van Nederland en zijne overzeesche bezittingen
Auteur: Lagerwey, J.
Uitgave: Amsterdam: C.L. Brinkman, 1871
4e, verb. en verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5790
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201119
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Nederlandse koloniën, Nederland, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Lagerwey's Aardrijkskunde van Nederland en zijne overzeesche bezittingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
101
van Steenbergen op, en valt ten W. van Dinteloord onder
den naam van Steenbergscbe vliet in de Krammer.
De Zoom ontspringt ten Z. van Bergen op Zoom, om daar
in het Bergsche veld te vallen.
De Dommel ontstaat op de Donderslagsche heide in Bel-
gisch-Limburg, neemt bij Eindhoven de Tongelreep enten
N. van Eindhoven den Oostelijken Dommel op, die ont-
staan is uit de Zoer en de Sterkselsche Aa, om dan
voorbij St. Oedenroede en Boxtel te loopen, waar hij zich
weêr met de Groote Beersche, versterkt door de kleine
Beersche, en de Run, uit de Aa en de Reuzel ontstaan,
vereenigt, om bij 's-Hertogenbosch de Groote Aa, die zelf
do AstenscheAa, de Vlier en de Leibeek heeft ont-
vangen, op te nemen en samen de Dieze te vormen, die in
de Maas bij Crevecoeur uitloopt.
Kanalen. De Zuid-Willemsvaart, in 1823 door Gotjdei-
AAN gegraven, van 's-Hertogenbosch naar Maastricht, gedeel-
telijk over Belgisch grondgebied. Door een zijtak is het kanaal
met Eindhoven, met het Kempenkanaal en de Peel-
vaart verbonden.
Verdeeling. Noord-Brabant telt 125 gemeenten en wordt voor
de Rechterlijke macht verdeeld in 3 arrondissemen-
ten: 's-Hertogenbosch, Breda en Eindhoven, die te
zamen 19 kantons uitmaken.
Voor de Nationale Militie zijn er 30 kantons; voor
het Lager Onderwijs 13 schooldistricten. De Provinci-
ale Staten tellen 64 leden.
Arrondiss. 's-Hertogenbosch bevat: a. een deel van
Staats-Brabant (een Generaliteitsland); b. een deel der
provincie Zuid-Holland; c. de Gecedeerde landen.
a. de stad en Meierij van den Bosch, de kwartieren:
Oosterwijk en Maasland; land van Cuyk;
b. het land van Heusden, de Langstraat, Land van
Altena;
c. het graafschap Bokhoven, Megen, heerlijkheid Rave-
stein, Oefelt, de baronie Boxmeer.
Arrondiss. Breda bevat:
a. een deel van Zeeland: de gemeente Vosmaar en
Hinkeloord;
b. een deel van S taats-B ra bant met de heerlijkheden
Rosendaal en Oosterhout, Steenbergen, Prinsenland, Wil-
lemstad ;
c. een deel van Zuid-Holland: de heerlijkheden Geer-
truidenberg, Emiliapolder, Zwaluwe, Zevenbergen, de Klun-
dert of Niervaart.