Boekgegevens
Titel: Lagerwey's Aardrijkskunde van Nederland en zijne overzeesche bezittingen
Auteur: Lagerwey, J.
Uitgave: Amsterdam: C.L. Brinkman, 1871
4e, verb. en verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5790
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201119
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Nederlandse koloniën, Nederland, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Lagerwey's Aardrijkskunde van Nederland en zijne overzeesche bezittingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
100
schapen, varkens, geiten, hazen, konijnen: bijen; hoenders,
kalkoenen, eenden, ganzen, snippen. Uit het plantenrijk:
aardappelen, rogge, tarwe, boekweit, haver, gerst, meekrap,
gras, koolzaad, vlas, knollen, wortelen, hop; hakhout, olmen,
eiken. Uit het delfstoffenrijk: ijzererts en turf.
Bevolking. Deze bedraagt 434.933 inwoners; de dichtheid
bedraagt dus 4657 per □ geogr. mijl.
Middelen van bestaan. De bewoners bestaan hier door den
landbouw, de veeteelt (runder- en paardenfokkerij), handwer-
ken, handel en fabrieken. De landbouw wordt voorname-
lijk uitgeoefend in het N. der provincie; in de Langstraat
wordt veel hooi en hop verbouwd. De boomk weeker ij geeft
vijf gemeenten een bestaan, vooral Oudenbosch. De veeteelt
is sterk. Men legt zich hier vooral op de veredeling der ras-
sen toe. De voornaamste fabrieken zijn: bierbrouwerijen,
vooral te 's-Hertogenbosch, beetwortelsuikerfabrieken, leer-
looierijen (in 24 jriaatsen), meekrapstoven, fabrieken van wol-
len stoffen (te Tilburg en te Geldrop); van katoenen stoffen
te Helmond, van linnengoederen in de Meierij en te Boxtel,
schoen- en laarzenmakerijen in de Langstraat.
De Wateren zijn vroeger reeds behandeld. Zie bladz. 20 en 21.
Rivieren. De Maas en de Schelde. Zie Algemeen Overzicht.
Het Oude Maasje. Vroeger liep de Maas langs Heusden,
in de richting van dit riviertje. Het gaat thans langs Heusden
en valt bij Geertruidenberg, na eerst de Donge opgenomen
te hebben in den Am er.
De Donge ontspringt bij Baarle-Nassau, neemt eerst
de Leie en dan bij Donge de Gravenmoersche vaart
op, om bij Geertruidenberg in het Oude Maasje uit te
loopen.
De Mark of Merk ontstaat te Antwerpen uit de Merks-
plas. Zij vloeit na de Beek opgenomen te hebben naar Breda,
waar zij de Aa of Weerreis ontvangt, om, na met de Laak-
sche vaart versterkt te zijn, eene westelijke richting aan
te nemen. Zij zendt water afin de Ze venbergsche vaart
en verdeelt zich bij Standaartbuiten in twee armen: a. de
noordelijke of Keen loopt langs Klundert, vereenigt zich
met de Zevenbergsche vaart en valt onder den naam van
Roode vaart in het Hollandsche diep. h. de zuidelijke
neemt den naam van Dintel aan en valt in het Volkerak.
De Aa of Weerreis heet in de provincie Antwerpen,
waar zij ontstaat, B ij 1 o o p en vloeit langs Zundert en Prin-
senhage naar Breda in de Mark.
De Roosendaalsche vliet ontstaat bij Esschen in de
provincie Antwerpen, loopt langs Roosendaal neemt de haven