Boekgegevens
Titel: Lagerwey's Aardrijkskunde van Nederland en zijne overzeesche bezittingen
Auteur: Lagerwey, J.
Uitgave: Amsterdam: C.L. Brinkman, 1871
4e, verb. en verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5790
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201119
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Nederlandse koloniën, Nederland, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Lagerwey's Aardrijkskunde van Nederland en zijne overzeesche bezittingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
in het koninkrijk Italië, de Etna op het eiland Sicilië, en
de Hekla op het eiland IJsland.
Bergketen of gebeirgte heet eene reeks samenhangende
bergen van aanzienlijke lengte, zoo als de Pyreneeën tusschen
Frankrijk en Spanje.
De denkbeeldige lijn, die in richting van het gebergte over
de hoogste deelen getrokken wordt, heet kam, de inzakkin-
gen of uitsnijdingen in de kam dragen den naam van berg-
passen.
Hooglanden zijn samenhangende verhevenheden van den
grond, die zich naar alle zijden uitstrekken.
Laaglanden ziju landen die zich hoogstens 160 M. boven
het oppervlak der zee verheffen, en eene bgna gelijkmatige
oppervlakte hebben.
Duinen zgn zandheuvels, die zich langs den zeekant bevin-
den en door de heerschende winden opgestoven zijn.
Dalen zijn laagten tusschen de bergen; zij dragen de na-
men van hoofddalen, neven- of zijdalen; lengte- en
dwarsdalen.
Eene kaap is eene hooge, soms bergachtige punt lands,
die ver in zee uitsteekt, zoo als de Kaap de Goede Hoop.
Eene kust is dat deel van het land, hetwelk zich langs
den zeekant uitstrekt.
Men noemt strand dat gedeelte van de kust, hetwelk bij
eiken vloed geheel of gedeeltelijk door het zeewater over-
stroomd wordt.
Eene woestijn is eene uitgestrektheid lands, die door ge-
brek aan water dor en onvruchtbaar is, zoo als de Sahara
in Afrika.
Eene h e i d e is eene eenigszins hooge zandachtige streek lands,
waarop schaars iets anders groeit, dan eene soort van plant,
die heide genoemd wordt.
Een moeras is eene lage, slijkachtige vlakte, die veelal
eene luchtsoort ontwikkelt, welke voor de gezondheid der na-
burige oorden verderfelijk is. Zoo lijdt Rome door de Pontijn-
sche moerassen, en Toscane door de Maremma.
Over de benamingen, die men aan het water geeft.
De namen, die men aan het water geeft, zijn: oceaan of
wereldzee, zee, archipel, zeeboezem of golf,
kanaal, straat ofzeeëngte, ree of reede, ha-
ven, meer, stroom, rivier, wa t er v al, m a a 1-
stroom.