Boekgegevens
Titel: The history of Robinson Crusoe abridged: for the use of schools and private instruction
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Amsterdam: G. Portielje and son, 1855
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5559
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201063
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse letterkunde
Trefwoord: Vertalingen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   The history of Robinson Crusoe abridged: for the use of schools and private instruction
Vorige scan Volgende scanScanned page
93
Bladz. 27. Throw down, nedergeworpen. im^ïovixm^, ongeluk
{onheil), by what means, hoe. to suppose, onderstellen, tempest,
onweder. entirely, geheeL to venture, wagen, amazement, ver-
bazing. was in full flames, geheel in vlam stond, by that means,
daardoor, unexpectedly, onvervmchi. provided with, voorzien
van. the very thing he stood so greatly in need of, datgene
wat hij juist zoo hoog noodig had. to take care, zorg dragen, to
keep up, te onderhouden, uneasy, bezorgd, with respect to, ten
opzigte van. sustenance, onderhoud, desert, onbewoond, to defer,
uitstellen, his going a hunting, zijne jagt. for his own use,
tot zijn nut. which had stuck, dat gezeten had. undermost, on'
derste. to climb up, opklimmen, with all safety, gerustelijk.
firebrand, brandend stuk hout. hedge, omheining, entry, ingang.
back, terug {weder), burning, brandende, to quench, om ,te
blusschen. to consume, verteren, he succeeded in performing
this, hij slaagde hierin.
XXV LES.
Bladz. 27. As .... had, daar .... had.\tQ sprinkle, 6e-
however, cyenzt-e?. presented itself, bood zich ....
aan. to distress, verontrusten, how to prevent, hoe te voorko-
men. his fire from going uit, dat zijn vuur uitging, to rub,
wrijven, in the utmost perplexity, in de uiterste verlegenheid.
trying, zoekende, io fall upon, te komen op. some.... expedient,
een of ander .... hulpmiddel, listlessly , achteloos, rapidly, snel
{driftig, gejaagd), within, binnen, being for a long while, lang
.....zijnde.
Bladz. 28. What to do, wat hij doen zou, casually, toevallig.
running quite through the stone, die geheel door den steen heen-
liep, kitchen, keuken, hearth, haard, chimney, schoorsteen, to
decrease, ten einde hopen, if even it was, al ware het slechts.
miserable, ongelukkig, beggar, bedelaar, to answer in return,
wederkeerig antwoorden, had I only the good luck, was ik slechts
zoo gelukkig, cottage, hut. spider, spin, spun, gesponnen, cob-
web, web. corner, hoek, even the idea, zelfs het denkbeeld.