Boekgegevens
Titel: The history of Robinson Crusoe abridged: for the use of schools and private instruction
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Amsterdam: G. Portielje and son, 1855
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5559
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201063
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse letterkunde
Trefwoord: Vertalingen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   The history of Robinson Crusoe abridged: for the use of schools and private instruction
Vorige scan Volgende scanScanned page
92
to agitate, verhitten, lemon-juice, limoensap» refreshing, verfris'
schende {verkoelende), beverage, drank, he stood highly in need
of, dien hij zoo zeer noodig had.
XXIII LES.
Bladz. 25, Which he was so eager to eat a piece of, waar-
van hij zoo gaarne een stuk zou gegeten hebben, made his mouth
constantly water, deed hem onophoudelijk watertanden, to recol-
lect, zich herinneren, to lay, leggen, to intend, voornemens zijn
(willen), saddle, zadel, tender, zacht, may .... be done, kan
.... gedaan worden, he sought for, hij zocht .... op. to beat,
slaan, uppermost, bovenste, to grow warm, warm worden.
Bladz. 26. To redouble, verdubbelen, stroke, slag, less,
minder, still more savoury, nog smakelijker, to squeeze
upon it, er .... uitpersen, to make a repast, een maal doen.
such as he had not made for a long time, zoo als hij in lang
niet gedaan had. made him form, deed hem .... vormen, scheme,
plan, for spending some days, om eenige dagen te besteden, to
kill, dooden. extraordinarily, ongemeen, tame, tam. fulfilment,
vervulling, trouble, moeite, having this prospect, met dit voor-
uitzigt. to repair, zich begeven, sweet, zacht, fatigues, vermoei-
jenissen. to go a hunting, op de jagt gaan. prevented, verhin-
derd» heavy, zwaar, to stay, wachten, shower, bui. had passed
over, voorbij was. to increase, toenemen, to lighten, weerlichten.
terribly, verschrikkelijk, on fire, in brand, after this, hierop.
clap of thunder, donderslag, to roar, brullen, to cease, ophouden.
XXIV LES.
Bladz. 26. To abate, bedaren, all at once, eensklaps, struck
to the ground, ter neder geworpen, quite stunned and senseless,
geheel verdoofd en bedwelmd» a thunderbolt, de bliksem, struck,
getroffen, to dash to pieces", in stukken slaan, the first thing he
discovered before his door, het eerste wat hij voor zijne deur ont-
waarde, shattered, verbrijzeld.