Boekgegevens
Titel: The history of Robinson Crusoe abridged: for the use of schools and private instruction
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Amsterdam: G. Portielje and son, 1855
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5559
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201063
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse letterkunde
Trefwoord: Vertalingen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   The history of Robinson Crusoe abridged: for the use of schools and private instruction
Vorige scan Volgende scanScanned page
90
to consume, verbruiken, the greater part, het grootste gedeelte.
as yet, tot nu toe. to furnish with, verschaffen, to supply, te
voorzien in, therefore, dus, uneasy, ongerust, as to his future
means of subsistance, wat zijn toekomstig onderhoud betreft, from
fear, uit vrees, prudential motives, voorzigtigheid. to undertake,
ondernemen, to restrain, terughouden, to overcome, te overwin-
nen, anxiety, ctn^s;. execution , uitvoering, scheme, plan (ontwerp).
to defer, uitstellen, to defend one's self, zich beschutten, schorch.'
ing heat, verschroeijende hitte, umbrella, zonnescherm (regen-
scherm). cover, dek. willow twigs, wilgentakken. and put a stick
in the middle, en stak er in het midden een' stok door, to fas-
ten, vastmaken.
Bladz. 23. Leave, fishbones, graten.hd^g ,zak.io^Mt.,
in, om .... in te doen. should he be lucky enough, indien hij
zoo gelukkig mogt zijn. to find any, iets te vinden, he thought a
little about it, hij dacht er een weinig over na. means, middel.
to make such a one, om er een te maken, plenty, overvloed.
game-bag, weitasch.
XXI LES.
Bladz. 23. Rose, stond____op. slung on, sheg .... om. tied,
bond, hatchet, bijl. to pay a visit, bezoeken, to furnish, om te
voorzien, nice, lekker, possessing both these articles, daar hij
nu in deze beide behoeften voorzien had. having drunk heartily,
hartig .... gedronken had. he set out on, begon hij* charming,
schoone (bekoorlijke), was just rising in all his glory, kwam
juist in al haren luister op. gilding, terwijl zij .... verguldde,
different sizes, verschillende grootte, variegated feathers, gemengde
kleuren (vederen), to rejoice, zich verheugen, dawn, dageraad.
had hut that moment created it, haar zoo even eerst geschapen
had, spread, verspreidden, agreeable fragrance, aangename geur.
thought worthy, waardig keurde, patatoes, aardappelen, to boil,
koken.
Bladz. 24, Brook, beek, to resolve, besluiten, dinner, mid-
dag-maal. no sooner, naauwelijks. to set one's self down, zich