Boekgegevens
Titel: The history of Robinson Crusoe abridged: for the use of schools and private instruction
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Amsterdam: G. Portielje and son, 1855
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5559
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201063
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse letterkunde
Trefwoord: Vertalingen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   The history of Robinson Crusoe abridged: for the use of schools and private instruction
Vorige scan Volgende scanScanned page
iOO
XXXIV LES.
Bladz, 20. To water, begieten, plantation, p/anteoew. neighbour-
ing, nabij gelegen, spring, bron {loel). to draw, became,
v}erden. to afford a very fine sight, een zeer fraai gezigt ople-
veren. to bestow, besteden, rope, touw, ropeladder, touwladder, some
more, nog eenige. to shut up, yet, nog. to hung down,
neder'hangen. thought of, dacht nu. to widen, wijder (ruimer)
maken, to serve, dienen, dwelling, woning, chance, kans. to
try, beproeven, which would serve as a substitute, dat de plaats
kon vervullen, tallow-stone, talksteen.
Bladz. 21. Hole, ^ai. big, wijd. handle, steel, trouble, moeite.
stout, dik. strongly, stevig, twine, bindtouw, to nail, spijkeren
{nagelent klinken), to cut down, omhouwen {nedervellen). trial,
proef unspeakable joy, onuitsprekelijke vreugde, going on, voort-
gaande. equally, even, mallet, hamer, cleaver, wig. chisel,
beitel, intended, aanstaande, by putting, door .... te zetten.
crevice, scheur {spleet), then striking it, er dan op te slaan, to
loose, losmaken, successively, langzamerhand, advanced, gevor-
derd. labour, werk,
XX LES.
Bladz. 21. To pull up, uittrekken, grotto, grot {hoi), human
creature, menschelijk wezen, perching, zitten, use to do, gewoon"
lijk doen,
Bladz, 22. To dedicate, toewijden, meditation, ernstige overpeinzing,
moistened, vochtige, cast up, geslagen, to bless and comfort, te ze-
genen en te troosten, deserted, verlaten, the order of the days, de
volgorde der dagen, regularly, geregeld, to imagine, bedenken, fit for
writing, dat geschikt was om op te schrijven, the bark of which,
waarvan de bast, smooth, gelijk {gladt ^ff^^ > vlak), large,
groot, notch, streepje, knew, wist, next to it, naast, to signify,
beteekenen. to denote, aanwijzen, were increased to the number
of twelve, tot twaalf waren aangegroeid, meanwhile, intusschen.
k \