Boekgegevens
Titel: The history of Robinson Crusoe abridged: for the use of schools and private instruction
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Amsterdam: G. Portielje and son, 1855
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5559
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201063
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse letterkunde
Trefwoord: Vertalingen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   The history of Robinson Crusoe abridged: for the use of schools and private instruction
Vorige scan Volgende scanScanned page
87
afford, kon strekken, save, veilige, he found none, hij vond
er geen. hill, heuvel, alarm , ontroering (ontsteltenis, schrik).
except, uitgezonderd, to appear, zich voordien,
Bladz. 17. Separated, gescheiden» cut off, afgesneden, man-
kind, menschdom. afflicted, bedroefde, what will become of me,
wat zal er van mij worden, compassion, medelijden, on, met. to
preserve from despair, tegen wanhoop behoeden, fortified, vcr-
sterkt. trouble, moeite, quarter, plaats, sieep, steil, a little hol-
low, eenigzins hoi. the entrance to which, waarvan de ingang.
pretty narrow, vrij naauw. pick-axe, homoeel. stone-cutter's chi-
sel, steenhouwers heitel, tools, gereedschap, nothing would have
been easier, zou niets gemakkelijker geweest zijn. to hew out,
verder uit te houwen, this hollow part, deze holte, by that means,
op die wijze, none, geene. the question now was, het was nu
de vraag, how to make up for this, hoe hierin te voorzien, to
puzzle one's self, zich het hoofd breken (lang en diep nadenken).
willow-tree, wilgenboom, native country, vaderland, to trans-
plant, verplanten, to dig up, «iV^raren. small space, kleine ruimte.
near to one another, digt bij elkander, to shoot again, weder
uitschieten (wortel schieten), inclosure, omheining, from behind,
van achteren, before, van voren, by means of, door.
xvn LES.
Bladz. n. Full of joy, zeer verheugd, at this lucky idea, over
dezen gelukkigen inval, to pot into execution, ten uitvoer leggen,
Bladz. 18. A clear spring, eene heldere bron. ran out of, uit-
stroomde. to quench, te lesschen. to fell to work, aan het werk
gaan. to pull, halen, to dug, graven, hole, kuil. made him re-
turn , deed hem terugkeer en. so he found, dus vond hij. supper,
avondeten, to complete one's purpose, zijn doel bereiken, fate,
lot. garter, kousenband, to fasten one's self, zich vastbinden.
against which he was to lean, waartegen hij leunen moest, to
recommend one's self,'«ic^ aanbevelen, to his Creator, in de
hoede van zijnen Schepper, comfortably, zoo gemakkelijk, as cir-
cumstances permitted, als de omstandigheden vej'oorloofden. road.