Boekgegevens
Titel: The history of Robinson Crusoe abridged: for the use of schools and private instruction
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Amsterdam: G. Portielje and son, 1855
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5559
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201063
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse letterkunde
Trefwoord: Vertalingen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   The history of Robinson Crusoe abridged: for the use of schools and private instruction
Vorige scan Volgende scanScanned page
iOO
XXXIV LES.
Bladz. 15. In uncertainty, in het onzekere, to descend, af-
klimmen, as he had taken no food, daar hij' geen eten gebruikt
had. to torment, te kwellen. hoxv\h\y, verschrikkelijk.
onophoudelijk, hut, dan. harren, kaal. prey, prooi, poignant,
hitter. anguish, verlegenheid, to he obliged, moeten, with a
sob, snikkende, to rouse, opwekken (verlevendigen), to inspire,
geven, to crawl, kruipen, along, langs, carefully, naauwkeurig,
something or other, het een of ander, eatable, eetbaar, weak,
zwak. tired, vermoeid, to proceed any farther, verder voort te
gaan. threw, wierp, on his face on the ground, voorover op den
grond, melted away, smolt weg.
Bladz. 16. Rather, liever, perished, omgekomen, desperate,
toanhopig. by chance, toevallig, seahawk, zeehavik^ devouring a
fish, die een* visch verslond, just, zoo even, caught, gevangen.
to reproach, verwijten, for having put, te hebben gesteld, jump-
ing up, opspringende» revived hope, nieuwe hoop, would carry
him, hem brengen kon. to pursue, voortzetten, at last, eindelijk,
he espied, ontwaarde /n}". oystershells, oes^ersc/ie^en. with eager-
ness, driftig, to examine, onderzoeken, beyond all expression,
onuitsprekelijk.
XVI LES.
Bladz. 16. Craving, eisch. to dwell, wonen, for the future,
voortaan, needing to be afraid, bevreesd te moeten zijn. night-
abode, nachtverbliif. inconvenient, ongemakkelijk, to think of,
denken aan, without a shudder, zonder huiveren, should he be
obliged, indien hij verpligt zou zijn. to pass, doorbrengen, con-
sidering his situation, bij het beschouwen van zijne omstandight'
den. melancholy, zic aar moedigheid, what profit is it to me,
icat baat het mij. hitherto, tot dus verre, escaped starving, den
hongerdood ontgaan, quite disconsolate, geheel troosteloos, he
sought for, zag hij rond naar. cave, hol (spelonk), might