Boekgegevens
Titel: The history of Robinson Crusoe abridged: for the use of schools and private instruction
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Amsterdam: G. Portielje and son, 1855
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5559
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201063
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse letterkunde
Trefwoord: Vertalingen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   The history of Robinson Crusoe abridged: for the use of schools and private instruction
Vorige scan Volgende scanScanned page
85
Bladz. 14. In spite of, in weerwil van, spring, wel (fontein),
brook, heek, likewise, ook. provide, voorzien, victuals, spijze, fowls,
vogels, hunger indeed, en inderdaad, de honger, acutely, scAe^p. be-
reft, öeroq/c?. so much the more, des temeer, desirous, veWan^enrfe.
hardships, ort^ema^^ert. to sxx^qx , uitstaan, exhausted, verzwakt
(uitgeput), keep upon his feet, op zijne heenen staan, to spend»
doorbrengen, bare, bloot, this would do, dit zou goed zijn (dit
zou kunnen), he might be attacked, hij zou kunnen worden aan-
(yeuaWe«^ devoured, verslonden, cottage, hut (stulp), cave, hol
(spelonk), he wept, hij weende, inconsolable, ontroostbaar, to
imitate, na te volgen, bird, wyeZ. asylum, schuilplaats (verblijf,
toevlugt). offered itself to his eyes, deed zich .... aan hem
voor. the branches of which, luelks takken, grown, gegroeid.
thick, dik. close together, digt dooreen, to lean, leunen, against
them, er tegen, back, rug. to clamber, klauteren, from the bot-
tom of his heart, uit den grond zijns harten. '
xrv LES.
Bladz. 14. Heated, verhitte, vividly represented, stelde leven-
dig .... voor. the events, het voorgevallene, preceding, vorige.
to imagine, zich verbeelden, billows, baren f^oZ^enJ. foundering,
zinkende, to believe, meenen (gelooven). care, zorg. sorrow,
verdriet, to lament, beweenen (betreuren).
Bladz. 15. To be consoled, getroost worden, brake out upon
his brow , stond op zijn voorhoofd, aloud, hard op (overluid).
to fancy, zich verbeelden, to be about, gereed te staan, to turn
one's self, zich omkeeren. to tumble out of, vallen uit, over-
grown, begroeid, injury, leed (zeer), except, behalve, he did
not regard, telde hij .... niet. to famish one's self with, zich
verschaffen, was wanting, ontbrak, neither .... nor, noch »...
noch. meat, vleesch. vegetables, groenten, if even, zelfs indien.
to boil, kooken. tó roast, braden, spit, spit (braadspit), as yet,
tût dus verre, bore, droegen, only, slechts.