Boekgegevens
Titel: The history of Robinson Crusoe abridged: for the use of schools and private instruction
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Amsterdam: G. Portielje and son, 1855
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5559
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201063
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse letterkunde
Trefwoord: Vertalingen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   The history of Robinson Crusoe abridged: for the use of schools and private instruction
Vorige scan Volgende scanScanned page
84
to move, om te bewegen, aloud, luidkeels, despair, wanhoop»
to pull, trekken, out of, uit. without motion, roerloos, among,
onder, alive, levend, was going to pieces, stukgeslagen zou wor-
den. this terrible news, dit ontzettend berigt. gave them all,
gaf aan allen, ran, vlogen, put out, zetten .... uit. to jump ,
springen. Tessel, vaartuig (schip), there, er. hardly, naauwe-
Ujks. a hand's breadth, eene hand breedte, gunwales, boord.
yet, nog* to consider, beschouwen, notwithstanding, evenwel, by
rowing, met roeijen. luckily, gelukkig, all at once, o/) cews. come
rolling on.... towards the boat, naar de boot komen toerollen.
paralysed with fear, roerloos van vrees, oar , riem. tremendous,
mtzettend.
Bladz. 13. Upset it, wierp haar om. swallowed up, verzwol-
gen. raging, woedend, to engulf, overstelpen, carried, sleepte*
he was dashed, hij werd geslagen, mortal lethargy, doodelijke
slaapzucht (gevoelloosheid), plunged, gevallen, he lifted up, hij
sloeg .... op, beyond, boven, exerted, spande .... in. to make
a last effort, om eene uiterste poging te doen. the top of the
beach, het hooge strand, he succeeded in getting so far, hij
slaagde er in zoo ver te komen, insensible to his misfortunes,
ongevoelig voor zijn ongeluk, on coming to himself at last, toen
hij eindelijk weder bijkwam, round about, om zich heen. had
disappeared, was verdwenen, board, plank, which had been wash-
ed, die gespoeld waren, had escaped, was .... ontkomen, mingled
sensations, gemengde aandoening, shedding a torrent of tears, onder
het storten van een' vloed van tranen, miraculous, iconderdadig.
xm LES.
Bladz. 13. For being happily saved, over zijne-gelukkige red-
ding. somewhat, eenigzins. moderated, gematigd, he looked about
him, hij keek .... rond. every where, overal, shrubs, struiken.
brambles, braamboschjes. nowhere, nergens, conclude, besluiten.
civilised, beschaafde, to shudder, beefde, made him stand aghast,
deed hem verstomd staan, to stir, bewegen, noise, geluid, parching,
versmachtend*