Boekgegevens
Titel: The history of Robinson Crusoe abridged: for the use of schools and private instruction
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Amsterdam: G. Portielje and son, 1855
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5559
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201063
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse letterkunde
Trefwoord: Vertalingen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   The history of Robinson Crusoe abridged: for the use of schools and private instruction
Vorige scan Volgende scanScanned page
89
gather, om (e verzamelen, was inclined, geneigd was. to take
him along with him, hem mede ie nemen, without payment,
zonder betaling (voor niet), the English one, de Engelsche. a
fortnight, veertien dagen, to resist, wederslaan. of going farther,
om verder te gaan. freely, ronduit, to declare, verklaren (zeg^
gen), in order, ten einde, to make, te doen. who had been in-
formed , die vernomen had. a few days before, een paar dagen
geleden, without the knowledge, zonder weten, to get rid of
him, van hem ontslagen te raken, made him a present of the
money, gaf hem het geld ten geschenke, lent, geleend, behold
him now on his way, zie hem nu op weg. passing, voorbij-
gaande. the Peak, de Piek, darkness, duisternis. oXxQVi^y, reeds,
covered, bedekte, summit, top, still glittered, glinsterde nog.
beam, straal, entirely on, geheel in. for several days after-
wards, gedurende eenige dagen, suddenly, eensklaps, there arose,
ontstond er. which blew from, die uitkwam, foaming, schui'
mende, were piled up, stapelden zich op, mountain high, als
bergen, backwards and forwards,, voor- en achterwaarts, terrible,
verschrikkelijk, continued for, duurde, drove .... so far away,
dreef .... zoo ver uit den koers, quite lost their reckoning,
hunne berekening geheel kwijt raakten, they still supposed, zij
onderstelden nog altijd. Caribbee-Islands, Caraïbische eilanden.
Bladz. 12. Sailor, matroos, made all the crew rejoice, al het
scheepsvolk verheugde, by suddenly calling out, door eensklaps
uit te roepen, to hasten, zichhaasten. maindeck, dek. was turn-
ed, verkeerde, fearful, verschrikkelijk, anxiety, angst, struck,
stiet» aground, tegen den grond, shock, schok, they had got,
zij waren vervallen, shoal, plaat, nailed, genageld, threw, sloe-
gen, to fly, vlugten. hold, ruim, if they would save themselves
from being washed away by the waves, zoo zij niet door de
golven wilden worden weggespoeld (van het dek geslagen),
XII LES.
Bladz. 12. Were now crying most lamentably, weeklaagde nu
op de verschrikkelijkste wijze, to groan, snikken (stenen, steunen).